Maak je keuze

WMO en Jeugd “in de grip”

28 jan 2019

De decentralisatie van de WMO en de Jeugdwet heeft in het begin geleid tot problemen om de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zorguitgaven vast te kunnen stellen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal niet goedkeurende controleverklaringen bij de jaarrekening van gemeenten.

De afgelopen jaren is er bij zorgorganisaties en gemeenten hard gewerkt om de rechtmatigheid vast te kunnen stellen. Dit heeft effect gehad. Over 2017 was 87% van de controleverklaringen goedkeurend. Bij de niet-goedkeurende verklaringen lag de (hoofd)oorzaak slechts in 4% bij het sociaal domein. Bij de overige 9% lag deze bij de aanbestedingen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uitgaven voor het sociaal domein “in de grip” zijn, maar dat is maar ten dele waar. De uitgaven zorgen voor forse tekorten op de begroting en gemeenten zijn zoekende om dit beter te kunnen beheersen. Daarnaast steunen veel gemeenten op de controleverklaringen bij de productieverantwoordingen, die zij van de zorgorganisaties krijgen, en de verklaring van de SVB inzake de PGB. Gemeenten zijn hierbij afhankelijk van de termijn waarop de informatie wordt ontvangen. Dit leidt mogelijk tot het later vaststellen van de jaarrekening, dan gewenst.

Welke maatregelen kunt u treffen?

Door zelf een aantal maatregelen te treffen kan de afhankelijkheid van de verklaringen van de zorgaanbieders worden gereduceerd.

Deze maatregelen zijn onder meer het zelfstandig vast stellen van:

  • de hoogte van de verplichtingen per balansdatum;
  • de levering van de zorg.

De levering van de zorg kan bijvoorbeeld vastgesteld worden door hiernaar te vragen tijdens een herindicatie. Van belang is dan wel vast te stellen dat de verkregen informatie voldoende representatief is voor het geheel.

De afhankelijkheid van de verklaring van de SVB kan verminderd worden door een aantal maatregelen die worden genoemd in de notitie van de BADO. Daarin wordt onder meer geadviseerd tussentijds interne controle uit te voeren op de uitnutting van de PGB-budgetten.

Wij ondersteunen en adviseren verschillende gemeenten bij het opzetten deze controles. Als u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen met één van onze gemeente-accountants.


Delen via Social Media