Maak je keuze

Nieuws

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt…

Lees meer

Achteraf aanvragen van voorzieningen niet meer mogelijk bij het UWV

Sommige medewerkers hebben extra hulpmiddelen nodig om hun…

Lees meer

Basiscontract bedrijfsarts wettelijk vastgelegd

Het kabinet gaat een aantal minimumeisen voor de…

Lees meer

Minder ziekteverzuim? Gezond en veilig werken helpt

Een zieke werknemer kost gemiddeld twee keer zoveel…

Lees meer

Wijzigingen zwangerschaps- en bevallingsverlof

De basisregels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn…

Lees meer

“Vergeten werknemer” 7 jaar in de WGA | met terugwerkende kracht IVA

Onlangs melde een werkgever zich die een werknemer…

Lees meer

Heeft u de risico’s in kaart?

  “Het maken van een RI&E verschuift elke…

Lees meer

Werkgeversportaal UWV

Het werkgeversportaal van het UWV is de beveiligde…

Lees meer

Minister Asscher: ‘taboe rond kanker en werk doorbreken’

De taboes rondom het werken met kanker moeten…

Lees meer

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en…

Lees meer

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening…

Lees meer

BeZaVa

Vorig jaar is de Wetswijziging Beperking Ziekteverzuim en…

Lees meer

Werknemer weigert passende werkzaamheden, wel salaris betalen?

De wet bepaalt dat indien een arbeidsongeschikte werknemer…

Lees meer

Compensatieregeling oudere werknemers

Is uw werknemer geboren vóór 8 juli 1954…

Lees meer

Wanneer mag je een ziekmelding weigeren?

Het is lastig: bepalen of een werknemer echt…

Lees meer

Succesvolle kick-off van Intervisiegroep voor P&O-ers

Op dinsdag 25 februari jl. heeft de kick-off…

Lees meer

2016 is het jaar van de ZW en WGA

De modernisering Ziektewet is nu 3 jaar een…

Lees meer

1 op de 6 werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar…

Lees meer

Iedere organisatie verdient een actief verzuimbeleid

Besteed als werkgever aandacht aan een goed verzuimbeleid…

Lees meer

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft op 24 maart 2017 een vervanger…

Lees meer

Nieuwe Arbowet

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de…

Lees meer

Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever…

Lees meer

Corona-uitbraak | Actuele informatie en advies voor organisaties

Als ondernemer of bestuurder staat u voor een…

Lees meer

Corona-uitbraak | Actuele informatie en advies voor organisaties

Als ondernemer of bestuurder staat u voor een…

Lees meer

Auto van de zaak of toch liever privé?

Wilt u een auto van de zaak of…

Lees meer

Is een papieren schenking straks nog interessant?

Papieren schenking (image) Bij de papieren schenking schenkt…

Lees meer

Toch vergoeding kosten eHerkenning

Financiële compensatie (image) De Tweede Kamer had er…

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020

Let op! Daar waar regelingen (tijdelijk) zijn gewijzigd…

Lees meer

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

Lenen bij eigen bv (image) Lenen bij de…

Lees meer

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

Lage WW-premie (image) De hoogte van de WW-premie…

Lees meer

Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni!

Omzetverlies Om voor de regeling in aanmerking te…

Lees meer

Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online

Uitstel van betaling (image) Bijzonder uitstel van betaling…

Lees meer

Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona

Geen gevolg voor kinderbijslag (image) Kinderen van 16…

Lees meer

Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona

Doorlopende kosten (image) De compensatie is een vergoeding…

Lees meer

TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen!

Geen uitkering? Dan TOFA (image) De TOFA is…

Lees meer

Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter

Doel Quick Start (image) Veel werkgevers vinden de…

Lees meer

Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen

Milieuoverlast De milieuoverlast zou met name bestaan met…

Lees meer

Dga-taks uitgesteld tot 2023

Heb je als dga een schuld van meer…

Lees meer

‘Spaartaks’ van de baan

Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen…

Lees meer

Tot 6 weken geboorteverlof voor partners

Partners van vrouwen die op en na 1…

Lees meer

Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout

Als je te veel belasting hebt betaald, krijg…

Lees meer

Thuiswerken… Wie betaalt de kosten?

Vanwege de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis.…

Lees meer

Het UBO-register is open

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven…

Lees meer

Levensloopregeling – oud, maar nog steeds actueel

Sinds 1 januari 2012 is het voor nieuwe…

Lees meer

WMO, Jeugd, PGB en rechtmatigheid

Het coronavirus heeft ertoe geleid dat je als…

Lees meer

Lokale overheid | Kadernota rechtmatigheid 2022

De commissie BBV geeft via de kadernota rechtmatigheid…

Lees meer

Lokale overheid | Addendum kadernota 2021

Ook voor jaarrekening 2021 is er aanleiding toe…

Lees meer

Lokale overheid | Notitie bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is sinds de introductie van…

Lees meer

Lokale overheid | Verplichte audits bij inzet boa’s

Heb je als gemeente boa’s in dienst, dan…

Lees meer

(Doorontwikkeling) Horizontaal toezicht

Waarschijnlijk heeft ook jouw overheidsinstantie een horizontaal toezicht…

Lees meer

Lokale overheid | Cyberalert – oproep aan alle burgemeesters

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) meldde onlangs dat de kans…

Lees meer

Lokale overheid | Let op bij gegevensverwerking door boa’s

In vrijwel alle gemeenten zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)…

Lees meer

Lokale overheid | Status invoering rechtmatigheidsverantwoording

De wijziging van de gemeentewet met daarin de…

Lees meer

Lokale overheid | Onderzoek verantwoording gemeenten 2020

Het ministerie van BZK heeft een onderzoek uitgevoerd…

Lees meer

Lokale overheid | Rechtmatigheidsverantwoording: invoering in 2022?

Het college en het dagelijks bestuur waren altijd…

Lees meer

Lokale overheid | Vraag en antwoord BBV

De commissie BBV heeft in februari weer een…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Tarieven

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Onroerend goed

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Ondernemers en ondernemingen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Internationaal

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Vervoer en verduurzaming

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Vastlegging coronasteunmaatregelen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Overige en eerder aangekondigde maatregelen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Geen overdrachtsbelasting voor starters, hogere belasting voor beleggers

Vanaf 2021 betalen jonge starters op de woningmarkt…

Lees meer

Compensatie gemeenten voor meerkosten zorg

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt…

Lees meer

Verantwoording doorbetaling doelgroepenvervoer door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van vervoer.…

Lees meer

Gemeenten moeten TOZO-kosten verantwoorden via SiSa

Gemeenten hebben in de afgelopen periode de TOZO-regeling…

Lees meer

Notitie Meerjarig Financieel inzicht voor gemeenteraden

Het is belangrijk dat raadsleden inzicht hebben in…

Lees meer

Levensloopregeling – oud, maar nog steeds actueel

Sinds 1 januari 2012 is het voor nieuwe…

Lees meer

Belastingplan 2021: Wijziging uitfasering van de Levensloopregeling

Via het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021 wil…

Lees meer

Spaar-BV of spaarfonds, iets voor jou?

Als je over veel vermogen beschikt, betaal je…

Lees meer

Bonusverbod voor bestuurders bij diverse corona steunmaatregelen

Bij de verloning aan bestuurders van bijvoorbeeld ‘bonussen’…

Lees meer

Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

Vanwege de coronacrisis kunnen ondernemers uitstel van betaling…

Lees meer

Ben jij al voorbereid? Vanaf 1 juli nieuwe btw-regels e-commerce

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe btw-wetgeving…

Lees meer

Het bestuursverslag: van verplichte kost tot visitekaartje van je organisatie

Voorheen werd het bestuursverslag door de gemiddelde ondernemer…

Lees meer

Concernregeling WKR: voordelig of niet?

Als je meerdere bv’s hebt, kun je ook…

Lees meer

Verantwoording over een corona jaar

De jaarrekeningen over 2020 worden nu opgesteld. De…

Lees meer

Maximale vergoeding TVL omhoog

De maximale vergoeding, voor het eerste en tweede…

Lees meer

Aanvragen TVL? Afwijken SBI-code mogelijk

Staatssecretaris Keijzer (EZK) maakte onlangs bekend dat ondernemers…

Lees meer

Diverse gemeentes klaar voor TONK regeling

Al eerder behandelden wij de TONK regeling. Deze…

Lees meer

TVL juni – september 2020, daadwerkelijke omzet indienen voor 1 april 2021

Let op! Voor de definitieve vaststelling Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van…

Lees meer

Duurzaam ondernemen? Verwerk het in je bedrijfsstrategie

Duurzaamheid en klimaat zijn de vraagstukken van deze…

Lees meer

Ronde 5 NOW: opening loket op 6 mei

Het UWV bereidt zich voor op de vijfde…

Lees meer

(Te) veel geleend bij je BV: wel of geen probleem?

Veel dga’s lenen bij de eigen bv voor…

Lees meer

Digitaal aanleveren van de jaarrekening bij banken

Het digitaal aanleveren van jaarcijfers is inmiddels de…

Lees meer

Openstelling TVL Q2 2021

De tweede helft van juni opent de Tegemoetkoming…

Lees meer

Corona steunmaatregelen Q3 2021 | de veranderingen

Ook voor Q3 van dit jaar heeft het…

Lees meer

Bijzonder uitstel van betaling gewijzigd, betalingsregeling versoepeld

Tijdens de corona crisis verleent de fiscus bijzonder…

Lees meer

Nieuws van de commissie BBV

Vraag en antwoord resultaat(bestemming) Aan de Commissie BBV…

Lees meer

Verdeling van belastingdruk bij fiscale partners

Onlangs verscheen er een bericht dat één op…

Lees meer

Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol

Vóór corona stond het mkb er goed voor…

Lees meer

Digitale administratie: wat is je bewaarplicht?

Ondernemers moeten hun administratie in beginsel zeven jaar…

Lees meer

Juridische claims: beter voorkomen dan genezen

Dagelijks neem je als ondernemer beslissingen die juridische…

Lees meer

Wijziging termijn aanbod vaste uren oproepkracht

Als werkgever ben je verplicht om een oproepkracht…

Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de…

Lees meer

Nieuws over interbestuurlijke informatie (IBI)

De nieuwste Interbestuurlijke Informatie (IBI) nieuwsbrief van het…

Lees meer

Geen verdere versoepelingen wetsvoorstel excessief lenen

Staatssecretaris Vijlbrief heeft aan de Tweede Kamer geschreven…

Lees meer

Betalingsregelingen voor ondernemers die TVL moeten terugbetalen

Veel ondernemers hebben hun omzetverlies bij de eerste…

Lees meer

Video: Stap voor stap door het TVL-aanvraagformulier

Wil je Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen dan…

Lees meer

Vaststelling compensatie inkomstenderving bij gemeenten

In dit artikel lees je over het proces…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Tarieven

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Werkgever

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Verduurzaming

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Woningmarkt

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Ondernemingen

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Internationaal

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Overige, eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel…

Lees meer

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Verliesverrekening vanaf 2022

Vanaf 2022 zal het systeem van verliesverrekening in…

Lees meer

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdag bekendgemaakt welke financiële steunmaatregelen…

Lees meer

Eindejaarstips voor de bv en de dga

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Eindejaarstips voor de automobilist

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Eindejaarstips voor de woningeigenaar

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Eindejaarstips inzake de btw

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Lokale overheid | Vraag en antwoord Kadernota rechtmatigheid

Met betrekking tot de Kadernota rechtmatigheid zijn een…

Lees meer

Lokale overheid | Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open…

Lees meer

TVL Q4 2021 opent voor de kerstdagen

TVL Q4 2021 opent voor de kerstdagen, meldt…

Lees meer

Deadline vaststelling TVL Q2 2021 naar 8 maart

Ondernemers die TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, moeten…

Lees meer

Bbz als alternatief voor Tozo: voorwaarden tijdelijk soepeler

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per…

Lees meer

TVL Q4 2021: ook bij verwacht omzetverlies vanaf 20%

Het percentage omzetverlies voor TVL Q4 2021 gaat…

Lees meer

Hoge Raad maakt korte metten met box 3

Op 24 december jl. heeft de Hoge Raad…

Lees meer

Nu ook koppeling met RegioBank mogelijk in Exact Online

Het is nu ook mogelijk om een koppeling…

Lees meer

Omzetverlies TVL op basis van aangiften omzetbelasting niet onredelijk

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)…

Lees meer

Deadline aanvraag NOW en TVL!

Heb je recht op NOW voor de maanden…

Lees meer

Uitstel belasting betaling verlengd tot en met maart 2022

Om ondernemers en bedrijven tegemoet te komen heeft…

Lees meer

Brussel akkoord met versoepelde omzetverliesgrens TVL

De Europese Commissie (EC) is akkoord gegaan met…

Lees meer

Drempel dga-taks naar € 700.000

Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het…

Lees meer

1 januari 2023: CSRD, verplicht rapporteren over duurzaamheidsinformatie

Per 1 januari 2023 wordt de Corporate Sustainability…

Lees meer

Lokale overheid | Nota verwachtingen accountantscontrole

Op 21 januari 2022 is de definitieve versie…

Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning al per 2023 verlaagd

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1…

Lees meer

Overleg met je bank voordat je geld overmaakt naar Rusland

Doe voorlopig geen betaaltransacties met een bedrijf, organisatie…

Lees meer

Advieswijzer: Energielabel C kantoorpanden 2022

Kantoorpanden moeten vanaf 2023 verplicht geregistreerd zijn met…

Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2022

Kan je kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken?…

Lees meer

TVL terugbetalen? Dat kan op verschillende manieren

Het verwachte omzetverlies toch te hoog ingeschat? Het…

Lees meer

Geen belasting betalen over TVL, wél opgeven

Vanaf juni 2020 konden ondernemers met omzetverlies door…

Lees meer

Zorgsector | Wtza: meld je aan vóór 1 juli 2022

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding…

Lees meer

Contouren toekomstig box 3-stelsel vanaf 2025

Op 15 april 2022 is het plan om…

Lees meer

Special Eindejaarstips 2020

Wat kun je als ondernemer fiscaal dit jaar…

Lees meer

Vanaf 2021 geen belastingvrije reiskostenvergoeding meer voor thuiswerkers

Dit jaar mag de belastingvrije vaste vergoeding voor…

Lees meer

Investeren? Vraag de BIK aan!

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale…

Lees meer

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Onlangs is het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU…

Lees meer

SLIM-regeling: subsidie voor het ontwikkelen van een leercultuur

In maart 2022 kunnen MKB bedrijven die willen…

Lees meer

Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Kan je als werkgever, om te voldoen aan…

Lees meer

Inspanningsverplichting NOW 3.0

Heb je NOW 3.0 aangevraagd? Dan heb je…

Lees meer

Wijzigingen 2021 vaste onbelaste (reis-)kostenvergoedingen

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Eerder informeerden wij je al dat…

Lees meer

Corona en gebruikelijk loon: hoe nu verder?

Een werknemer die werkzaam is voor een vennootschap…

Lees meer

ZZP-er of arbeidscontract? Check het met de webmodule

Mag je een zelfstandige inhuren of heb je…

Lees meer

Special Lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk…

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook…

Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste…

Lees meer

NOW 4.0: nu aan te vragen t/m 14 maart

Vanaf 15 februari is het mogelijk om de…

Lees meer

Vraag TVL aan vanaf 15 februari

Heb jij als werkgever te maken met een…

Lees meer

Verlenging aanvraagtermijn definitieve berekening NOW

Je hebt langer de tijd om je aanvraag…

Lees meer

Voldoe aan de afwikkeling verplichtingen voor de Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals

De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals is…

Lees meer

Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Van 1 tot en met 31 maart kunnen…

Lees meer

SEBA: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 treedt de Subsidieregeling Emissieloze…

Lees meer

Cadeau aan medewerker vanwege thuiswerken: vrije ruimte of niet?

Wil jij je medewerkers een kleine attentie -…

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag: wanneer wel en wanneer niet?

Werknemers hebben bij ontslag meestal recht op een…

Lees meer

Stolwijk Kennisnetwerk, vitaliteit en samenwerking

Laatst hadden wij een gesprek met een stichting…

Lees meer

Invloed maatregelen op NOW en de gevolgen voor IB-winst en Vpb

Wil jij per Corona maatregel weten welke invloed…

Lees meer

Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL

Wil jij als ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten…

Lees meer

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt Kamervragen. Zo geeft hij aan…

Lees meer

Nieuw: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden…

Lees meer

Aanvraagperiode NOW 3.3 gestart

Heb je een omzetverlies van minstens 20% dan…

Lees meer

Informeer je medewerkers tijdig over opname vakantiedagen

Je moet als werkgever je medewerkers tijdig informeren…

Lees meer

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Een werknemer trekt in de loop van het…

Lees meer

BIK met terugwerkende kracht ingetrokken

De Baangerelateerde Investeringkorting (BIK) is op Prinsjesdag gepresenteerd…

Lees meer

Start aanvraagperiode Subsidieregeling Praktijkleren 2020/2021

Op 2 juni start het aanvraagtijdvak voor de…

Lees meer

Notitie Lokale heffingen

De begrippen lokale heffingen, gemeentelijke belastingen, leges en…

Lees meer

SER: minder flexwerk, WIA-wijzigingen en één verlofregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot een akkoord gekomen…

Lees meer

Verlaging AWf-premies

De AWf-premie wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021…

Lees meer

Verlenging subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van zorgprofessionals…

Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van…

Lees meer

Ook bij thuiswerken een vaste reiskostenvergoedingen

Krijgen je werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken…

Lees meer

Kabinet stopt steunpakket na september, versobering NOW derde kwartaal

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld wordt…

Lees meer

Wijziging(en) bijzonder uitstel van betaling belastingen

De Tweede Kamer heeft bekend gemaakt dat het…

Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid.…

Lees meer

Ruimere bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW

Incidentele betalingen (zoals bonusbetalingen, overuren of verlofrechten) in…

Lees meer

Zakelijke e-bike? Check je verzekering!

Gebruik jij of een medewerker tijdens het werk…

Lees meer

TVL Q3 2021 opent eind augustus

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Subsidieregeling ‘NL leert door’ voortgezet

Via de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan ook…

Lees meer

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode…

Lees meer

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

Ondernemers die de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL)…

Lees meer

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het…

Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden…

Lees meer

TVL: 3 dagen extra voor vaststellingsverzoek Q4 2020

Ondernemers krijgen 3 dagen langer de tijd om…

Lees meer

TVL Q3 2021: de inhoud van de regeling

Wij vertellen je graag meer over de inhoud…

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021

Vanwege de coronacrisis werken in 2021 medewerkers veel…

Lees meer

Einde Levensloopregeling 2021

Binnenkort loopt de levensloopregeling dan echt op zijn…

Lees meer

Wijziging Aof premie vanaf 2022

Vanaf 2022 is er sprake van een gedifferentieerde…

Lees meer

Mogelijkheden maatwerkafspraken met UWV en RVO over terugbetaling NOW/TVL

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag, over een…

Lees meer

Let op: bijzonder uitstel belastingbetaling eindigt 1 oktober 2021

Einde bijzonder uitstel Het bijzondere uitstel van belastingbetaling…

Lees meer

Werktijdverkorting (WTV) waarschijnlijk opnieuw opengesteld

De Werktijdverkorting (WTV) is, vanwege de invoering van…

Lees meer

TVL: Uitstel vaststelling Q1 2021

De deadline voor vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen

Heb je voor de eerste periode NOW aangevraagd?…

Lees meer

Lagere zelfstandigenaftrek in 2022

De zelfstandigenaftrek wordt, zoals al eerder aangekondigd, in…

Lees meer

Vaststelling TVL tweede kwartaal vanaf half november

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begint naar…

Lees meer

Elektrische auto: wanneer kopen?

Ben je van plan om op niet al…

Lees meer

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is, vanwege corona, de vrije ruimte…

Lees meer

Meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1…

Lees meer

Eindejaarstips voor werkgevers

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Informatie over opening TVL Q4 2021

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komt er een nieuwe…

Lees meer

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

Om het aantal contacten tot een minimum te…

Lees meer

NOW5: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komt de NOW-regeling weer…

Lees meer

Extra steun voor bedrijven verlengd naar Q1 2022

De coronasteunmaatregelen voor ondernemers zijn tot zeker eind…

Lees meer

Aanvragen TVL vierde kwartaal 2021 kan vanaf maandag

De Europese Commissie heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Coronasteun verder uitgebreid vanwege lockdown

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het…

Lees meer

Bijtelling auto van de zaak – zonder CO2-uitstoot vanaf 2022

Vanwege de verwachte technologische ontwikkeling van personenauto’s worden…

Lees meer

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Heb jij je loonstrook van december al gecheckt?…

Lees meer

Gebruikelijk loon dga omhoog

Het loon dat een directeur-aandeelhouder (dga) tenminste moet…

Lees meer

Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de…

Lees meer

Special Lonen 2022

Onze Special Lonen 2022 is een handig naslagwerk…

Lees meer

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen: hoe zit het precies?

De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is per 1…

Lees meer

STAP-budget: aan te vragen vanaf 1 maart

Eerder hebben we je al geïnformeerd over de…

Lees meer

UBO-opgave: de deadline nadert

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten entiteiten hun UBO…

Lees meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

Voor 1 april vindt de afrekening van de…

Lees meer

Laadkosten elektrische auto medewerker doorbelasten aan werkgever

Werkgevers vergoeden de brandstofkosten van een auto van…

Lees meer

TVL Q1 2022 vanaf vandaag aan te vragen

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf vandaag…

Lees meer

Een nieuwe loot aan de SKN-stam: Stolwijk Publiek Advies

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) is een nieuwe organisatie…

Lees meer

Minder hypotheek door auto via private lease

Automobilisten die via private lease een auto aanschaffen,…

Lees meer

Ook een DGA heeft recht op aanvullend geboorteverlof

Als directeur-grootaandeelhouder kun je vanaf 2 augustus 2022…

Lees meer

Advieswijzer Hybride werken 2022

Wat zijn de mogelijkheden voor werkgevers en hun…

Lees meer

Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

Het advies om thuis te werken vanwege corona…

Lees meer

Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden?

De regering gaat onderzoeken of de terugbetaaltermijn van…

Lees meer

Vervallen van wettelijke vakantiedagen per 1 juli

Volgens artikel 7:640a Burgerlijk Wetboek vervallen de wettelijke…

Lees meer

Subsidieregeling Praktijkleren

Met ingang van 2 juni a.s. kan er…

Lees meer

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen…

Lees meer

Bloemetje voor verjaardag, is dat loon?

Voor de verjaardag van een medewerker- laat je…

Lees meer

Accountant onmisbaar in MKB-organisatie

Nederland rekent op zijn accountants. Dat geldt zeker…

Lees meer

UBO-registratie is gestart, welke stappen moet je doorlopen?

Het UBO-register in de praktijk Sinds 27 september…

Lees meer

Accountancy Vanmorgen Top 50: Menselijke maat recept voor groei

Accountancy Vanmorgen heeft onlangs de ranglijst van 50…

Lees meer

Blog

Persoonlijkheidskenmerken & verzuim?

Uit onderzoek blijkt  dat niet alleen de medische…

Lees meer

11 tips voor gezonde en productievere werknemers

Veel werknemers zijn te zwaar, en gezonde medewerkers…

Lees meer

Verborgen conflicten: voorkom nog meer ellende

Een conflict op de werkvloer is vervelend, maar…

Lees meer

Natuurlijk gedrag vermindert stress

Hoe ver kunt u gaan Kunt u als…

Lees meer

Welke lijn trekt u, als uw medewerker ‘een lijntje trekt’

U heeft het vermoeden dat uw medewerker cocaïne…

Lees meer

Talentmanagement, al eeuwenoud

Een bijbels verhaal In de bijbel lezen we…

Lees meer

Ouderenbeleid: van Oud naar Goud

De waarde van goud Werkgevers hebben in principe…

Lees meer

Problemen en zorgen over (zieke) medewerkers

Veel werknemers melden zich ziek om redenen die…

Lees meer

De verkoper moet op reis: een 4-tal reistips

De winkelverkoper die succesvol wil zijn, zal op…

Lees meer

WGA en ZW eigen risicodragerschap

Inleiding Met de invoering van de wet BeZaVa…

Lees meer

Wendbaarheid van organisaties

Ziet u het begrip ook steeds weer opduiken,…

Lees meer

Technostress RI&E

Altijd bereikbaar moeten zijn kan leiden tot technostress…

Lees meer

Burnout voorkomen? Praat met elkaar.

De afgelopen jaren zien we veel medewerkers uitvallen…

Lees meer

Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek?

Sollicitatiegesprekken voeren. Veel werkgevers of managers doen het…

Lees meer

Rabobank veroordeeld tot schadevergoeding vanwege renteswap

De Rabobank is veroordeeld tot het betalen van…

Lees meer

Fiscale vuurwerktips

Binnen twee weken is het Kerst en voor…

Lees meer

Goed nieuws voor vastgoed-B.V.’s

Inleiding De fiscale wet kent ruime faciliteiten bij…

Lees meer

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Storm in een glas water? Of redden wat…

Lees meer

Actualiteiten privégebruik auto van de zaak

In dit memorandum komt een aantal  actualiteiten inzake…

Lees meer

Innovatiekrediet

Je kunt er als bedrijf niet meer omheen:…

Lees meer

Administratie: een lust of een last?

Het verwerken van een administratie gebeurt al eeuwen.…

Lees meer

Van Compliance naar Samen Beter?!

Toen ik in 2006 startte in mijn functie…

Lees meer

Actualiteiten voor Nederlanders die naar Duitsland zijn geëmigreerd

Er zijn momenteel vele ontwikkelingen op juridisch en…

Lees meer

Investeren in zonnepanelen

Denkt u erover om te investeren in duurzame…

Lees meer

De wereld verandert en wij veranderen mee

Zo’n 27 jaar geleden kreeg ik mijn eerste…

Lees meer

Ondernemer, bent u al SEPA proof?

Op 1 februari 2014 is de invoering van…

Lees meer

Ook in 2014 eenvoudig gebruik maken van de innovatiebox!

Om innovaties door bedrijven te bevorderen, gebruikt de…

Lees meer

Goede voornemens voorbij?

Goede voornemens, iedereen maakt ze rond de jaarwisseling.…

Lees meer

Profiteer in 2014 van het verlaagde box 2-tarief!

In 2014 is het box 2-tarief éénmalig verlaagd…

Lees meer

WNT, ook voor u van toepassing?

De hoogte van de beloningen in de publieke…

Lees meer

De DGA toch btw-ondernemer?

De positie van de directeur grootaandeelhouder (DGA) voor…

Lees meer

De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is vrijwel altijd voordelig!

De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) wordt steeds populairder. Daarom…

Lees meer

Medisch specialist naar een BV, en nu?

Vanwege de wijziging per 1 januari 2015 in…

Lees meer

Enthousiast 2015 in!

Ons kantoor bestaat al meer dan 25 jaar!…

Lees meer

Hypotheekrenteaftrek bij einde relatie

Het verbreken van een relatie komt vaak voor.…

Lees meer

Nieuwe BTW-regels onwerkbaar voor webwinkels?

Sinds 1 januari  jl. gelden er nieuwe BTW-regels…

Lees meer

Kindgebonden budget en kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is er flink wat…

Lees meer

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in…

Lees meer

Pensioen in eigen beheer anno 2015, een hele uitdaging!

De eerste jaarrekeningen over 2014 zijn ondertussen gecontroleerd…

Lees meer

Goed BTW nieuws voor tandartsen

De afgelopen tijd hebben veel Nederlandse tandartsen naheffingsaanslagen…

Lees meer

Aangifte inkomstenbelasting bij (echt)scheiding

Vanaf 1 maart 2015 kan er weer aangifte…

Lees meer

Fiscale voordelen kinderalimentatie

Bent u gescheiden en betaalt u kinderalimentatie, dan…

Lees meer

Youngtimer als auto van de zaak?

Als de auto van de zaak ook privé…

Lees meer

Koop nog dit jaar een elektrische, hybride of zuinige auto!

Vanaf 2017 worden de autobelastingen ingrijpend gewijzigd. De…

Lees meer

Gewone mensen, bijzondere kennis: past dat ook bij jou?

Gewone mensen, bijzondere kennis: dit gaat over onze…

Lees meer

Scheiden, kinderen en de Belastingdienst

Kinderen kosten veel geld, maar ze maken je…

Lees meer

Pensioen en echtscheiding, oppassen geblazen!

Na het behalen van hun diploma eind jaren…

Lees meer

Lening eigen woning bij de werkgever?

Miriam is 30 jaar en heeft een aantal…

Lees meer

Time-out relatie fiscaal ondersteunen

Paul en Sarah zitten in een moeilijke periode…

Lees meer

Zelfsturende teams (organisaties) en accountantscontrole, onmogelijk?

Bij de invoering van het organisatieprincipe ‘Zelfsturende teams’,…

Lees meer

Fiets van de zaak

In september 2014 kopte het Algemeen Dagblad nog…

Lees meer

Kerstpakketten

December.... nog even voor de feestdagen beginnen en…

Lees meer

Webshop, let op de BTW!

Het wordt steeds eenvoudiger een webshop te starten,…

Lees meer

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Op 12 april 2012 hebben Nederland en Duitsland…

Lees meer

De Toekomst van de zorg trends en dilemma’s

In de langdurige zorg zijn er in 2015…

Lees meer

Nieuw jaar zonder boetes?

De heer Kemper had over het jaar 2015…

Lees meer

Aandachtspunten als u gaat werken in Duitsland

Het werken in Duitsland biedt kansen omdat de…

Lees meer

Fiscaal partnerschap, een keuze of niet?

Binnenkort is het weer tijd voor de aangifte…

Lees meer

Toedeling woning bij (echt)scheiding, welke waarde?

Bij een scheiding is vaak sprake van een…

Lees meer

Fiscaliteit bij emigratie van een natuurlijk persoon

Als een natuurlijk persoon die woont in Nederland…

Lees meer

BPM bij import van een auto, of misschien recht op een vrijstelling?

1. Inleiding Als een inwoner van Nederland een…

Lees meer

Beloon uw werknemers met eindheffingsloon!

Als cliënten zich met een specifieke fiscale vraag…

Lees meer

Wonen in Duitsland, pensioen uit Nederland: claim belastingverlaging!

Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag…

Lees meer

De verhoogde schenkingsvrijstelling 2017: actie in 2016 vereist?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de vrijstelling voor…

Lees meer

Doe uw voordeel met deze tips voor uw BTW aangifte!

Doet u als ondernemer kwartaal-aangifte voor de BTW…

Lees meer

Duitse ondernemer en fiscaliteit als werknemers in Nederland werkzaam zijn

Bent u een buiten Nederland gevestigde werkgever en…

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden, periodiek onderhoud vereist!

Vanuit mijn specialisatie, fiscaal/financieel echtscheidingsadvies, kom ik vaak…

Lees meer

Buiten Nederland wonen en aftrek van hypotheekrente

Als u buiten Nederland woont, Nederlandse inkomen heeft…

Lees meer

Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker?

Het in 2016 in werking getreden belastingverdrag tussen…

Lees meer

De Nederlandse inkomensverklaring is strijdig met de Europese regels

Het is steeds duidelijker dat de inkomensverklaring die…

Lees meer

Zzp’er en grensoverschrijdend werken: let op de grenzen!

Het komt in de grensregio met Duitsland en…

Lees meer

De impact van het Golfstatenbesluit

Nederlandse werknemers die in dienstbetrekking in de Golfstaten…

Lees meer

Btw en zonnepanelen, hoe zat het ook al weer?

Zonnepanelen op daken van woonhuizen worden steeds meer…

Lees meer

De 183-dagenregeling en het begrip ‘verblijven’

Vrijwel elk belastingverdrag bevat conform het OESO-Modelverdrag(¹) een…

Lees meer

Wob-verzoek belastingverdrag Nederland-Duitsland

Op 12 februari 2017 is aan het Ministerie…

Lees meer

Fiscaliteit bij werknemers die gaan werken in Duitsland

Duitsland biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven omdat…

Lees meer

Wonen in Duitsland, pensioen uit Nederland: actie gewenst!

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw…

Lees meer

Gescheiden, maar niets vastgelegd… glad ijs!

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in…

Lees meer

Voordelen van het pensioenverdrag Nederland Duitsland

Het in 2016 in werking getreden belastingverdrag tussen…

Lees meer

Pilots and international taxation and social security

In this article, I discuss the complex tax…

Lees meer

Emigration-related tax matters for individuals

When a Dutch resident emigrates, there are various…

Lees meer

Internationale bedrijfsopvolging

Het onderstaande artikel is gepubliceerd in de editie…

Lees meer

De loonstrook en loonkosten van een werknemer in Duitsland

Dit blog is geschreven door: mr Han Schut…

Lees meer

Piloten en aftrek van studiekosten

Een opleiding tot piloot kost al snel minimaal…

Lees meer

Toeslagen bij samenwoning met niet-partner

Onlangs kwam ik in contact met Femme. Gescheiden,…

Lees meer

Pilots and deductible training expenses

It costs at least €75,000 to train as…

Lees meer

My employee is sick, what should I do?

The Working Conditions Act obliges every employer with…

Lees meer

Actie vereist als uw werknemer in het buitenland woont!

Eind 2017 is het belastingplan 2018 aangenomen. Dat…

Lees meer

Immediate action required if you have employees residing abroad!

The 2018 tax law changes (“Belastingplan 2018”) were…

Lees meer

AVG-expeditie, een oerwoud aan juridische teksten

Op één van mijn eerste werkdagen bij Stolwijk…

Lees meer

Wetswijziging: Informatieplicht energiebesparing

Wet- en regelgeving Als ondernemer krijgt u vanaf…

Lees meer

Eerste ervaringen met de beperking heffingskortingen buitenlands belastingplichtigen

Ten aanzien van buiten Nederland wonende belastingplichtigen zijn…

Lees meer

Fusie & Overname kennissessie Jong Management was een succes

Afgelopen donderdag 28 maart 2019 vond bij Stolwijk…

Lees meer

Ontsnappen aan alimentatie door oprichting VOF?

Vanuit mijn specialisatie word ik vaak ingeschakeld om…

Lees meer

Buitenlandse kentekens en Nederlandse autobelasting

In Nederland kennen we twee soorten autobelastingen: belasting…

Lees meer

Foreign registrations and Dutch vehicle tax

There are two types of vehicle tax in…

Lees meer

Actie nodig bij internationale detachering!

Leent u personeel vanuit een andere Europese lidstaat…

Lees meer

Werkplaats van de wereld ligt stil

De World Health Organization (WHO) bestempelt de uitbraak…

Lees meer

NOW aanvragen? Maak op tijd een essentiële afweging

Tot voor kort waren de huidige effecten van…

Lees meer

Belastingplan 2021: beperking van de liquidatieverliesregeling

In Nederland kennen we de deelnemingsvrijstelling in de…

Lees meer

Blog: Nét niet de slimste accountant…

Mijn beroep bestaat 125 jaar. Een mooi moment…

Lees meer

Blog: Hoe dan?

Al jarenlang komen mensen naar mij toe met…

Lees meer

Blog: Voor als je van transparantie houdt

Als ondernemer wil je je het liefst maar…

Lees meer

Blog: Hoe ‘cybersecure’ is jouw organisatie?

De afgelopen jaren is de wereld steeds meer…

Lees meer

Blog: Wat zal 2021 brengen?

Als een goed gebruik wenst iedereen elkaar aan…

Lees meer

Blog: Thuiswerken, hoe houden onze medewerkers het vol?

Thuiswerken is opnieuw de norm. Maar hoe houd…

Lees meer

Blog: NOW-verantwoordingen: eervol en mooi werk!

De eerste NOW-periode is voorbij. Op de kalender…

Lees meer

Blog: Trots op ons nieuwe SKN aanleverportaal

Jaarlijks voeren wij bij een groot aantal klanten…

Lees meer

Tip: Teruggaaf energiebelasting bij meer dan 1 onroerende zaak

Heb je achter je elektriciteitsaansluiting meer dan één…

Lees meer

De haat-liefde verhouding met de NOW

Heel ondernemend Nederland kent de term NOW ondertussen.…

Lees meer

Blog: Afstuderen bij een klant: win-win-win situatie

1) Een kwalitatief zeer sterk onderzoek mét goed…

Lees meer

Bitcoin en de fiscus: hoe zit het en wat brengt de toekomst?

In 2008 kocht je een Bitcoin voor slechts…

Lees meer

Hoe krijg je als klant het beste advies?

De wet- en regelgeving is niet in beton…

Lees meer

Snelle vergelijking van je cijfers met RGS

Als ondernemer wil je inzicht hebben in je…

Lees meer

De samenwerking binnen Stolwijk Kennisnetwerk

Ruim anderhalf jaar geleden werd Stolwijk Kennisnetwerk uitgebreid…

Lees meer

SBR: de standaard voor communicatie met je bank

Steeds meer banken werken met Standard Business Reporting,…

Lees meer

Ondernemers moeten écht kunnen ondernemen

Gedrevenheid, creativiteit, risico’s durven nemen, flexibel, denken in…

Lees meer

Je eigen huis financieren: zoveel mensen, zoveel opties

Het is gelukt: wij, mijn vriendin en ik,…

Lees meer

Belastingdienst en cryptovaluta: hoe ga je ermee om?

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over hoe…

Lees meer

Een auto kopen in Duitsland? Hier moet je rekening mee houden

Veel inwoners van Nederland en ondernemers gevestigd in…

Lees meer

Permanente Educatie (PE): nooit klaar met leren

Als fiscalist ben je nooit klaar met leren.…

Lees meer

Stolwijk Kennisnetwerk, vitaliteit en samenwerking

Laatst hadden wij een gesprek met een stichting…

Lees meer

NOW-verklaringen: halen we het op tijd?

Hebben accountants het té druk? Die vraag wordt…

Lees meer

Krapte op de arbeidsmarkt? Hier liggen je kansen!

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn…

Lees meer

Een brede kijk op de inclusieve arbeidsmarkt

Er heerst totale gekte op de arbeidsmarkt, de…

Lees meer

Hoe geef je leiding aan thuiswerkers?

Na bijna twee jaar volledig in het teken…

Lees meer

WKR en je positie op de arbeidsmarkt

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever…

Lees meer

Krapte op de arbeidsmarkt: pas je selectiebeleid aan

De arbeidsmarkt staat op zijn kop. Waar je…

Lees meer

Hoe voorspel je het potentieel van je (toekomstige) medewerker?

Een nieuwe medewerker vinden die goed aansluit bij…

Lees meer

Data-analyse in Excel: een wereld vol wonderen

Dat ‘oude’ software nog steeds heel goed, functioneel…

Lees meer

Events

Er zijn geen trainingen gevonden.