Maak je keuze

Bereid je nú voor op de WWZ: nulurencontract

12 sep 2014

Op 1 januari 2015 gaat onder andere de Wet Werk en Zekerheid in. Kantonrechter en hoogleraar arbeidsrecht Prof. Mr. Gerrard Boot geeft aan waarom HR nú actie moet nemen, ook al lijkt dit nog ver in de toekomst te liggen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met nulurencontracten of oproepkrachten?

“Wanneer je als bedrijf met een oproep- of nulurencontract werkt, dan zal in zo’n contract vaak ook staan dat de werknemer, wanneer hij niet wordt opgeroepen, geen recht heeft op doorbetaling. Dat kun je op allerlei manieren in een contract zetten, maar vaak gebeurt dat doordat bijvoorbeeld wordt opgeschreven dat wetsartikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is. Als er zo’n verwijzing in je contract staat, moet je dat echt aanpassen, want dat artikel verandert.

In het huidige recht heb je twee artikelen, 627 en 628. Het eerste zegt dat werknemer bij niet werken geen recht heeft op loon, het tweede zegt dat de werknemer bij niet werken wel recht heeft op loon. Als je in de huidige situatie opschrijft dat 628 niet van toepassing is, dan schrap je de situatie van wel recht hebben op loon.

Onder het nieuwe recht worden 627 en 628 samengevoegd in 628 en 627 komt te vervallen. In het nieuwe recht bestaat dus alleen nog artikel 628. Dan kun je niet zeggen dat dit artikel niet geldt. Dat is namelijk de volledige wetsbepaling. Daar zul je iets meer maatwerk op moeten verrichten.

Als je in je arbeidsovereenkomst een verwijzing hebt naar artikel 628, dan moet je dat voor 1 januari aanpassen, anders bereik je niet wat je wilt bereiken. Of je hebt het heel onduidelijk opgeschreven en dat wil je ook niet; je wilt je contracten duidelijk hebben.”

Bron: P&O actueel


Delen via Social Media