Maak je keuze

De verhoogde schenkingsvrijstelling 2017: actie in 2016 vereist?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de vrijstelling voor de eigen woning weer € 100.000. Voor het kunnen benutten van deze vrijstelling kan het nodig zijn in 2016 actie te ondernemen.

De verhoogde schenkingsvrijstelling

Per kalenderjaar kunnen ouders € 5.304 belastingvrij schenken aan hun kind. Voor een kind tussen de 18 en 40 jaar kan dit bedrag eenmalig worden verhoogd naar:

 • € 25.449 ongeacht het bestedingsdoel
 • € 53.016 bij een schenking voor, kort gezegd, de eigen woning of een dure studie.

De vrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar € 100.000. De verkrijger hoeft niet per se het eigen kind te zijn, maar moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Overgangsrecht

Van de verhoogde vrijstelling kan slechts in één kalenderjaar gebruik worden gemaakt. Wordt de vrijstelling niet ten volle benut, dan vervalt het restant. Inzake de verhoging per 1 januari 2017 heeft de wetgever echter voor enkele situaties een uitzondering gemaakt.

Schenkingen gedaan vóór 1 januari 2010
Vóór 2010 bestond de (extra) verhoogde vrijstelling voor de eigen woning nog niet. Voor zover destijds gebruik is gemaakt van de (algemene) verhoogde vrijstelling, hebben de verkrijgers in 2017 of in 2018 nog recht op een vrijstelling van € 46.984. Voorwaarde is wel dat in 2015 of in 2016 een schenking is gedaan met een beroep op de verhoogde vrijstelling eigen woning.

Is er nog geen gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning en gaat dat ook in 2016 niet gebeuren, dan is de vrijstelling vanaf 2017 beperkt tot een bedrag van € 27.567.

Schenkingen gedaan in de periode 2010 – 2014
Voor deze jaren geldt geen overgangsrecht. Indien in één van de jaren 2010 – 2014 de verhoogde vrijstelling is gebruikt, ongeacht de algemene of die voor de eigen woning, dan kan de vrijstelling voor 2017 en verder niet meer worden benut.

Schenkingen gedaan in 2015/2016
Voor zover in 2015 of 2016 de verhoogde vrijstelling is gebruikt, hebben de verkrijgers van deze schenkingen nog recht op een extra vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018 bij een schenking ten behoeve van de eigen woning.

Acties in 2016

Er zijn een aantal situaties waarbij dit jaar nog actie vereist is:

 • Verhoogde vrijstelling benut vóór 1 januari 2010
  Voor het kunnen benutten van de vrijstelling in 2017 (max € 46.984) is het vereist dat in 2016 wordt geschonken (max € 27.570) met een beroep op de verhoogde vrijstelling eigen woning.
 • Verhoogde vrijstelling nog niet gebruikt.
  Als in het geheel nog geen verhoogde vrijstelling is benut dan is er de volgende keuze:

  • de schenking voor de eigen woning in 2017 of latere jaren doen met de mogelijkheid tot spreiding over drie jaar;
  • in 2016 schenken voor de eigen woning tot maximaal € 53.016 en in 2017 of 2018 tot maximaal € 46.984.

Let op: indien in 2016 enkel de verhoogde vrijstelling van € 25.449 wordt benut, dan wordt de vrijstelling in 2017 of 2018 beperkt tot € 46.984.

Meer informatie

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

Sandra Hagenbeek RB
0314 – 36 91 11
06 – 25 09 21 20
s.hagenbeek@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media