Maak je keuze

Tweede openstelling subsidieregeling ESF: Duurzame inzetbaarheid

17 okt 2018 subsidie

Juni 2018 is de eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen opengesteld. Net als in voorgaande jaren is de regeling zeer populair. Het budget is dan ook ‘overtekend’. Via een loting werd bepaald welke projecten voor subsidie in aanmerking kwamen. Positief is dat voor het leeuwendeel van de ingediende projecten subsidie is toegekend.

Tijdvak en thema’s

Vanaf 12 november 2018, 9:00 uur, kunnen wederom aanvragen ingediend worden voor de subsidieregeling. Het aanvraagtijdvak sluit 16 november 2018 om 17:00. Zoals in de eerste aanvraagronde van 2018 kunnen projecten worden ingediend binnen de volgende thema’s:

  • bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

Wat valt er onder subsidiabele kosten?

Onder subsidiabele kosten vallen de kosten van een externe adviseur die wordt ingeschakeld. Deze wordt ingeschakeld voor het opstellen van een advies met een implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies. De subsidie bedraagt 50% op een subsidiabele begroting van maximaal € 25.000,-. Kortom, met behulp van deze subsidieregeling is het mogelijk om tot € 12.500,- aan externe kosten gesubsidieerd te krijgen voor een project.

Heeft u interesse in deze subsidieregeling? Of is er behoefte aan advies op het gebied van de genoemde thema’s? Neem dan telefonisch contact op met Bart van Mullem, via 0314 – 369 111.


Delen via Social Media