Maak je keuze

Transitievergoeding fiscaal vriendelijk uitkeren

14 apr 2015

Het is april 2015 en u heeft het voornemen om de dienstbetrekking van één van uw vaste medewerkers te beëindigen. U bent zich ervan bewust dat over een kleine drie maanden – op 1 juli 2015 – de wetgeving omtrent ontslagvergoedingen gaat wijzigen. Vanaf die datum dient u een transitievergoeding te betalen in plaats van een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersfomule.

Wat houdt de transitievergoeding ook alweer precies in? En zijn er nog fiscaal gunstige mogelijkheden voor deze uitkering? Dat leest u in het vervolg van dit artikel.

De transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 dient de werkgever een transitievergoeding te betalen als een werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest en de dienstbetrekking wordt beëindigd door de werkgever.

De hoogte van deze vergoeding wordt berekend over perioden van telkens zes maanden en is dus afhankelijk van het aantal jaren dat een medewerker in dienst is geweest. Voor de vaststelling van de vergoeding hanteert de wet de volgende uitgangspunten:

  • Per 6 maanden dienstbetrekking, een zesde maandsalaris als vergoeding;
  • Bij een arbeidsverleden van 10 jaar of langer krijgt men vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een vierde maandsalaris per half dienstjaar;
  • Is de werknemer ouder dan 50 jaar en heeft hij/zij langer dan 10 jaar gewerkt, dan krijgt men vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een half maandsalaris per half dienstjaar na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar.
  • De vergoeding is maximaal € 75.000, tenzij de medewerker meer dan € 75.000 per jaar verdient. In dat geval bedraagt de vergoeding maximaal een jaarsalaris.
  • De berekening worden gemaakt op basis van het bruto maandsalaris.

Voorbeelden

“Een werknemer van 34 jaar oud met 6 jaar werkervaring binnen de onderneming, met een bruto maandsalaris van € 4.000, zal een transitievergoeding ontvangen van bruto € 8.000 (12 x 1/6e bruto maandsalaris)”

“Een werknemer van 40 jaar oud met 12 jaar werkervaring binnen de onderneming, met een bruto maandsalaris van € 4.000, zal een transitievergoeding ontvangen van € 17.333  (20 x 1/6e en 4 x 1/4e)”

“Een werknemer van 52 jaar oud met 24 jaar werkervaring binnen de onderneming, met een bruto maandsalaris van € 4.000, zal een transitievergoeding ontvangen van € 45.333 (20 x 1/6e en 24 x 1/4e en 2 x volledig)”

Fiscaal gunstige uitkering van de transitievergoeding

Door de Minister van Sociale Zaken is uitvoerig aangegeven welke kosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. De kosten die worden gemaakt om een werknemer zo spoedig mogelijk aan een baan te helpen bij dreigend ontslag, bijvoorbeeld de kosten van scholing of outplacement (zogeheten transitiekosten) mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

De kosten die gepaard gaan met een dergelijk outplacementtraject of scholing, mag de werkgever onbelast vergoeden aan de werknemer. Deze kosten behoren dus niet tot het fiscale loon.

In de situatie waarbij voor de werknemer van 34 jaar oud in onderling overleg schriftelijk wordt overeengekomen dat een outplacementtraject wordt gestart en de kosten hiervan bedragen in totaal € 3.000, resteert nog een in geld uit te keren belaste transitievergoeding van € 5.000 in plaats van € 8.000.

Uiteraard moeten deze outplacementkosten wel in alle redelijkheid gemaakt worden en niet onnodig hoog zijn. Ook dient aan de nadere voorwaarden zoals deze door de Minister van Sociale Zaken zijn vastgesteld worden voldaan. Deze voorwaarden zien met name op de gezamenlijke overeenstemming, de hoogte van de kosten en de termijnen.

Door gebruik te maken van outplacement heeft de werknemer een grotere kans om snel weer een baan te vinden.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Marjon Prins
0314-369111
06-12898368
m.prins@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media