Voordat Paul en Sarah een adviseur in de arm namen zijn ze zelf aan het speuren gegaan. Ze rekenden uit dat Sarah € 279 huurtoeslag, € 337 kindgebonden budget en € 72 aan zorgtoeslag zou kunnen ontvangen. Daarnaast kregen ze altijd al een maandelijkse belastingteruggaaf in verband met hun huis van ruim € 400. Alles bij elkaar een bijdrage van bijna € 1.100 van de Belastingdienst, zo blijft het financieel goed te behappen.

Toeslagpartners

Tijdens hun zoektocht raakten Paul en Sarah in de knel door het begrip toeslagpartner. Ze komen er niet meer uit en vragen een adviseur hoe het nu precies zit. De adviseur begint bij het begrip fiscaal partner. Hij vertelt dat ze door het geregistreerd partnerschap elkaars fiscale partners blijven, zelfs wanneer Sarah ergens anders gaat wonen. De voorwaarden voor het toeslagpartnerschap zijn nagenoeg gelijk aan het fiscaal partnerschap, waardoor ze ook elkaars toeslagpartners blijven. Alleen de huurtoeslag is een uitzondering, daarvoor verbreekt het toeslagpartnerschap al door het elders in laten schrijven van Sarah.

Het gevolg van het toeslagpartnerschap is dat het inkomen van Paul en Sarah bij elkaar opgeteld wordt voor de berekening van de toeslagen. Daarnaast heeft Sarah geen recht op de alleenstaande-ouderkop van het kindgebonden budget (2015 max. € 3.050). Mede door het inkomen van Paul is al met al het gevolg dat Sarah alleen recht heeft op de huurtoeslag. Ook een mooi bedragen, maar zonder die overige € 351 aan toeslagen is het voor haar financieel niet haalbaar. Hun plan, en daarmee de kans op een gezamenlijke toekomst, komt op losse schroeven te staan. Paul en Sarah willen koste wat het kost hun plan doorzetten, er moet dus een oplossing komen.

De oplossing

De adviseur geeft aan dat de enige oplossing is om het geregistreerd partnerschap daadwerkelijk te ontbinden. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, besloten wordt om een overeenkomst op te stellen bij de notaris en deze in te laten schrijven bij de burgerlijke stand. Daarmee wordt het geregistreerd partnerschap beëindigd en krijgt Sarah alsnog recht op de zo broodnodige toeslagen.

Van belang is wel dat er partnerschapsvoorwaarden zijn die nu afgewikkeld moeten worden. In nauw overleg tussen notaris en adviseur worden in de overeenkomst hierover afspraken gemaakt. Ook de eigen woning wordt hierbij niet vergeten, fiscaal altijd een heet hangijzer.

Slot

Het verbreken van een geregistreerd partnerschap voor het recht op toeslagen klinkt wellicht wat heftig en dat is het natuurlijk ook. Dat neemt niet weg dat de praktijk kan vragen om dergelijke ingrepen. Voor Paul en Sarah is een time-out de enige mogelijkheid om een gezamenlijke toekomst een kans te geven en daarvoor zijn ze bereid ver te gaan. Ingegeven vanuit fiscale redenen, maar soms moet je inderdaad eerst iets afbreken om iets nieuws op te kunnen bouwen.

Voor vragen of meer informatie neem contact op met mr. R.B. (Rob) welling, (echtscheidings)fiscalist op 0314-369111 / 06-41859750 of r.welling@stolwijkkelderman.nl