Maak je keuze

Rabobank veroordeeld tot schadevergoeding vanwege renteswap

11 apr 2014

De Rabobank is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 170.000. De aanleiding is het schenden van de zorgplicht bij de verkoop van een rentederivaat.

De achtergrond van deze schadevergoeding is dat de Rabobank de betreffende klant niet goed over de risico’s van zijn renteswap bij een lening heeft geïnformeerd. De rechter heeft geoordeeld dat Rabobank hiermee haar zorgplicht niet is nagekomen.

De klant heeft in 2008 een lening afgesloten bij Rabobank. Om het renterisico af te dekken heeft Rabobank geadviseerd om een renteswap af te sluiten. De  klant wil als gevolg van bedrijfsbeëindiging de lening aflossen. Hierbij heeft Rabobank een rekening van ongeveer € 270.000 in rekening gebracht. Dit bedrag ziet op de negatieve waarde van de renteswap als gevolg van de lage euribor-rente.

De rechter oordeelt nu dat Rabobank tekort is geschoten bij de voorlichting van het financiële product en veroordeelt de Rabobank tot het betalen van een schadevergoeding van bijna € 170.000. De rechter: ‘De vergoedingsplicht van Rabobank kan daarom in beginsel met niet meer dan 40% worden verminderd, zodat in ieder geval 60% van de schade door Rabobank moet worden vergoed. De rechtbank ziet geen reden om het ontstaan van de schade in hogere mate aan Rabobank toe te rekenen’.

Vanaf vandaag (11 april 2014) kunnen bedrijven die door zogeheten renteswaps in financiële problemen verkeren terecht bij het meldpunt Renteswap.nl. Initiatiefnemer Stichting Renteswap wil met advies en een massaclaim een vuist maken tegen de banken. Of een claim indienen zinvol is zal per individueel geval beoordeeld moeten worden.


Delen via Social Media