Inloggen

Overheid en non-profit

Ondernemen en resultaatgericht reageren op verandering

Veranderingen, zoals bijvoorbeeld de recente decentralisatie, hebben bij lokale overheden en non-profit- organisaties geleid tot uitdagingen die zich het beste laten typeren als ondernemersvraagstukken. Veel van deze vraagstukken zijn nog niet (juist) beantwoord. Stolwijk Kelderman accountants en fiscalisten kan samen met u toewerken naar de ontwikkeling van een ondernemende, resultaatgerichte en gezonde organisatie.

Bevindt u zich als lokale overheid of non-profit instelling op een punt waar enerzijds decentralisatie een feit is, maar waar anderzijds grip ontbreekt op alle gevolgen van de ingezette veranderingen? In onze optiek zal ondernemend denken en acteren dan de meest succesvolle oplossing bieden.

Stolwijk_Kelderman-41

Wij zijn Stolwijk Kelderman. Als ondernemende adviseurs met kennis, lef en ervaring helpen wij uw organisatie maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Voor u is in dit kader bijvoorbeeld de wetenschap van belang dat wij geen jaarrekening controles uitvoeren voor de overheid. Dit betekent dat wij onbelemmerd voor u aan de slag kunnen.

Team-CV

De teamleden hebben een jarenlange en brede ervaring in de accountancy en in de dienstverlening op het gebied van belastingen en organisatieadvies voor overheid- en non-profit organisaties. Deze ervaring hebben zij opgedaan bij de grote accountantskantoren. Onder andere door het uitvoeren van jaarrekeningcontroles bij zowel grote als kleinere gemeenten in Overijssel, Gelderland en Utrecht, bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden (regio’s) en -instellingen, provincies en overheids BV’s en NV’s, bij de Rijksoverheid en bij waterschappen, politie, rechtbanken en brandweerorganisaties. Daarnaast hebben deze teamleden advies- en bijzondere controle-opdrachten gedaan onder meer op het gebied van uitvoering interne controle, IC-plannen, rekenkameronderzoeken, raadsonderzoeken, samenwerkingen en fusies,  liquidaties, waarderingsvraagstukken (BBV/BBVW/BW2), begrotingsonderzoeken, het verbeteren van de besturing en beheersing en de –instrumenten, zaakgericht werken / lean management en strategisch en risicomanagement. Zij kennen de politieke omgeving als geen ander. Reinier Gosselink was in zijn vorige functie naast accountant tevens leider van de Public Finance accountancy- en adviesdienstverlening bij een groot accountants- en advieskantoor.

One-stop-consultancy voor overheid | non-profit

Bij Stolwijk Kelderman bieden wij een systeem van one-stop-consultancy aan. Dat wil zeggen dat u kunt terugvallen op ons waardevolle Stolwijk KennisNetwerk met specifieke specialismen op het gebied van onder andere accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, IT, controlling en HR. Dienstverlening gericht op overheids- en non-profit organisaties betreft één van onze branchespecialisaties. Met 3 vestigingen en 100 medewerkers is onze organisatie enerzijds groot genoeg voor complexe opdrachten en anderzijds aangenaam compact. Hierdoor blijft een laagdrempelige benadering gewaarborgd. U wordt geholpen door een team van accountants met brede ervaring in accountancy, belasting- en organisatieadvies, gericht op overheids- en non-profitorganisaties.

Meer informatie of kennismaken?

Bel dan met 0314 741160

 

Trainingen en quickscans

Er zijn inmiddels een groot aantal trainingen en quickscans ontwikkeld die u helpen grip te krijgen op de uitdagingen die voor u liggen. Wij bieden trainingen en quickscans aan op het gebied van:

  • Governance
  • Risicomanagement
  • Stresstest
  • Begroting
  • Beraps & maraps jaarrekeningproces
  • Integriteit
  • Fiscale scan (btw, vennootschapsbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringen)
  • Duurzame inzetbaarheid personeel rechtmatigheid personeelsdossier
  • Salarisadministratie
  • Verzuimaanpak

Een uitgebreider overzicht van onze diensten vindt u in deze folder.

Stolwijk Kelderman: gewone mensen met bijzondere kennis