Maak je keuze

MIT 2014: Innovatiestimulering MKB Topsectoren

27 mrt 2014

Het MIT-programma (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) gaat binnenkort weer open voor het innovatieve MKB. Per topsector zijn keuzes gemaakt uit verschillende instrumenten: Kennisvouchers, IPC-projecten, haalbaarheidsstudies of  R&D-samenwerkingsprojecten.  Dit alles om het Nederlandse topsectorenbeleid verder invulling te geven en bij te dragen aan het innovatie-klimaat in Nederland.

Topsectoren met eigen innovatieagenda’s

Het topsectorenbeleid heeft tot doel bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen te laten werken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda op zijn eigen wijze uit te voeren. Vooral voor het MKB dat binnen zo’n sector actief is, vormen deze agenda en de diverse beschikbare MIT-instrumenten een mooie kans!  Over welke topsectoren hebben we het?

  • Agri & Food
  • Chemie & Energie inclusief Biobased
  • Creatieve Industrie
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT
  • Life Science & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water

Budget € 32 miljoen

Het MIT-budget bevat in 2014 een bedrag van 32 miljoen euro . Dat biedt extra mogelijkheden voor mkb’s om subsidie aan te vragen en zo hun innovatieambities te versnellen.

Snel handelen!

De eerste MIT-aanvraagronde van 2014 zal opengaan van 15 april t/m 12 mei. In deze ronde kunt u aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en InnovatiePrestatiecontracten (gezamenlijk innovatietrajecten van minimaal 10 mkb’s).

R&D-samenwerkingsprojecten

Van 3 juni t/m 22 september komt er een tweede MIT-openstelling. Dit keer voor R&D-samenwerkingsprojecten die beoordeeld zullen worden volgens de tendersystematiek, waarbij de beste projecten subsidie krijgen. In eerste instantie is niet meer de snelheid van indienen bepalend maar de kwaliteit van het project. Kwaliteit die zich uit in de mate van innovatie, de te creëren economische waarde en de kwaliteit van het samenwerkingsverband. Ook voor deze ronde is het daarom aan te raden tijdig met de voorbereidingen te beginnen.

Strategisch indienen is van belang

Een bedrijf kan in 2014 nog maar één keer per jaar een aanvraag indienen. Valt u onverhoopt buiten de boot in de eerste of tweede ronde, dan zult u tot volgend jaar moeten wachten voordat u een nieuwe aanvraag kunt indienen. Voordat u dus besluit een MIT-aanvraag in te dienen, is het verstandig goed na te denken over welk MIT-instrument u wilt gaan gebruiken. En dus wanneer u een MIT-aanvraag wilt gaan indienen.

Interesse?

Heeft u een concreet idee of samenwerking voor ogen? Graag helpen wij u verder. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Arthur Vaanhold: arthur@genium.nl
Mark Giesbers: mark@genium.nl


Delen via Social Media