Maak je keuze

Investeren in zonnepanelen

18 mei 2013

Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van 15% van de aanschafkosten met een maximaal subsidiebedrag van € 650. Daarmee spaart u ook het milieu! Kan het nog mooier? Ja! Als u als ondernemer investeert in zonnepanelen kunt u ook profiteren van fiscale voordelen. Deze komen hierna aan de orde.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Bent u ondernemer en belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u naast de reguliere afschrijving over de investering in zonnepanelen een extra afschrijving ten laste van uw winst brengen. Zonnepanelen komen namelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u in een jaar voor meer dan € 2.300 en minder dan € 306.931 investeert. Hoe hoog het percentage is hangt af van het totale in het jaar geïnvesteerde bedrag. Als de totale investeringen (waaronder de investering in zonnepanelen) in 2013 niet meer dan € 55.248 zijn, bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28%. Bij een investering in zonnepanelen van € 10.000 betekent dit dat u een extra aftrek van € 2.800 ten laste van uw winst kunt brengen. Uw directe voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat u / uw bedrijf betaalt, globaal gesproken kan hierbij uitgegaan worden van 40%.

Energie-investeringsaftrek

Naast de kleinschaligheidsaftrek kunt u als belastingplichtige ondernemer gebruik maken van de energie-investeringsaftrek. Deze aftrek bedraagt 41,5% van de investering in zonnepanelen, mits de investering groter is dan € 2.300. Bij een investering in zonnepanelen ad € 10.000 betekent dit dat u (naast de genoemde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van € 2.800) een extra aftrek van € 4.150 ten laste van uw winst kunt brengen. Het netto voordeel is ook nu afhankelijk van het belastingpercentage dat uw onderneming betaalt, globaal gesproken kan hierbij uitgegaan worden van 40%. Let op: de aanmelding hiervoor dient binnen drie maanden na ondertekening van de order- /opdrachtbevestiging digitaal te worden gedaan bij AgentschapNL. Te late melding heeft als gevolg dat u geen energie-investeringsaftrek mag toepassen!

Omzetbelasting

Als u ondernemer bent voor de omzetbelasting, kunt u de btw op de investering in de zonnepanelen in principe in aftrek brengen. Dit kan anders zijn als uw onderneming voor de BTW vrijgestelde prestaties verricht. Over de opbrengst dient omzetbelasting afgedragen te worden.

Privé situatie

Het is duidelijk dat de zakelijke investering in zonnepanelen interessant kan zijn. Maakt u ook privé gebruik van de opgewekte stroom, dan dient dit gebruik met de onderneming te worden verrekend. Ook de omzetbelastinggevolgen dienen dan meegenomen te worden. Tip: asbestdaken op bedrijfspanden kunnen op een fiscaal voordelige manier vervangen worden. In combinatie met de plaatsing van zonnepanelen kan nog meer voordeel worden behaald! Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met: drs. Ricardo te Kaat 0314-369111 06 – 11274485 r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media