Maak je keuze

Inspecteur kan afzien van wijzigen voorlopige aanslag

31 jan 2014

Wanneer een voorlopige aanslag onjuist is, is de inspecteur vanaf 28 januari 2014 niet meer verplicht om deze aan te passen. Voorwaarde is wel dat de mogelijke onjuistheid het gevolg is van een recente wijziging in de wet- en regelgeving die niet, niet tijdig, juist of volledig in de automatisering is verwerkt én dat de mogelijke onjuistheid niet substantieel is.

De voorlopige aanslag is een schatting en komt vrijwel nooit exact overeen met de definitieve aanslag. Om doelmatigheidsredenen zal daarom de inspecteur niet tegemoet komen aan een verzoek om herziening van de voorlopige aanslag als dat slechts tot een geringe aanpassing leidt.

Meer informatie: Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994


Delen via Social Media