Maak je keuze

Wij helpen jou kansen en mogelijkheden rondom subsidie benutten

neem vrijblijvend contact op en bel  0314-369111

Subsidie advies door Stolwijk Kelderman

  • Helder advies

    Subsidie ontvangen is kansrijker dan je wellicht denkt. Wij helpen jou alle kansen en mogelijkheden benutten

  • Van A tot Z begeleid

    Wij begeleiden jou professioneel gedurende het volledige traject, met als doel een succesvolle aanvraag en verstrekking

  • Steeds actueel

    Het aantal subsidieregelingen en openstellingen is aanzienlijk en steeds aan verandering onderhevig. Wij hebben continu een actueel overzicht

Onze specialist(en)

Ik wil subsidie voor innovatie

Er is binnen jouw organisatie sprake van projecten en bedrijfsactiviteiten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, procestechnologie of programma’s (software)?

Een groot deel van het subsidie-instrumentarium is gericht op het stimuleren van technologische ontwikkelingen. Wanneer het bedrijfsleven investeert in de ontwikkeling van nieuwe technologie stelt het zichzelf in staat om nieuwe producten en diensten naar de markt te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een voedingsmiddelenproducent die zijn producten zodanig heeft doorontwikkeld, dat dierlijke ingrediënten niet langer nodig zijn. Of een softwareontwikkelaar die een applicatie ontwikkelt, waarmee het mogelijk wordt om een woning met behulp van virtual reality te bezichtigen, voordat het huis überhaupt is gebouwd.

De focus ligt echter niet alleen op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Ook technologische ontwikkelingen op het gebied van productieprocessen (Smart Industry) kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Deze projecten zijn gericht op het sneller, goedkoper en kwalitatief beter produceren van de verschillende producten. Om dit mogelijk te maken vinden er anno 2018 veel ontwikkelingen plaats op het gebied van de digitalisering van productieprocessen.

Internationale concurrentiepositie

De overheid acht het stimuleren van dergelijke projecten noodzakelijk voor het behouden en versterken van onze internationale concurrentiepositie. Technologische ontwikkelingsprojecten bevinden zich in de volledige scope van technologieontwikkeling, van fundamenteel onderzoek tot het demonstreren van nieuwe technologie. Bij relatief veel subsidieregelingen is samenwerking met andere (MKB)-bedrijven en/of kennisinstellingen een vereiste. De overheid beoogt kennisdeling en samenwerking te stimuleren, omdat ervaring leert dat innovatieprocessen hierdoor worden versneld en dat dit ten goede komt aan het resultaat.

Wil je meer weten over subsidiekansen en mogelijkheden? Neem dan contact op met onze specialist op het gebied van subsidie. Je vindt zijn gegevens elders op deze pagina.

 

< terug naar de overzichtspagina

Referenties