Maak je keuze

Gedeeltelijke stamrechtuitkering mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014

09 sep 2014

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:

‘Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Stamrechten waarvoor het overgangsrecht geldt, mogen nu ook in delen vervroegd worden uitgekeerd.

Stamrechten waarvoor overgangsrecht geldt, mogen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 vervroegd in delen worden uitgekeerd tegen de waarde in het economische verkeer. Een gedeeltelijke uitkering is volledig belast. Deze stamrechten mochten sinds 1 januari 2014 al onder voorwaarden in 1 keer worden uitgekeerd tegen de volledige waarde in het economische verkeer. Dan is slechts 80% van dit bedrag belast.

Uw ex-werknemer betaalt voor een (gedeeltelijke) stamrechtuitkering geen revisierente. De stamrechtuitkering is loon uit vroegere dienstbetrekking.’


Delen via Social Media