Maak je keuze

Eindejaarstips voor de woningeigenaar

13 nov 2014

1.     Maak gebruik van de tijdelijke verruiming van de woningschenking

In tip 7 ‘Geef uw (klein)kind een financieel steuntje in de rug’ las u al over de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de woningschenking aan uw kinderen in de leeftijd 18 tot 40 jaar of hun partners van die leeftijd. In 2014 geldt deze vrijstelling voor iedereen aan wie u wilt schenken, ongeacht hun leeftijd. Bovendien is de vrijstelling verhoogd tot € 100.000. Kinderen die eerder een woningschenking hebben ontvangen met toepassing van de verhoogde schenkingsvrijstelling (2014: € 52.281) moeten de eerder ontvangen vrijgestelde bedragen op de maximale vrijstelling van € 100.000 in aftrek brengen.

Het ontvangen bedrag moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de aflossing van een hypotheekschuld. De schenking mag ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning. Dit is een structurele verruiming: ook na 2014, als de oude voorwaarden voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling weer herleven, mag een schenking worden gebruikt voor aflossing van een restschuld ontstaan op of na 29 oktober 2012.

Let op!

De eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 100.000 moet vóór 1 januari 2015 aan de aankoop van een woning worden besteed of vóór 1 januari 2015 zijn gebruikt voor aflossing op een (rest)eigenwoningschuld. Voor een woning in aanbouw geldt enige coulance. In dat geval mag u ook volgend jaar nog gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling, mits u in 2014 een deel van het geschonken bedrag heeft besteed aan minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning. Het nog niet gebruikte schenkingsbedrag moet u dan besteden aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015.

Ook is het mogelijk om in 2014 nog maximaal € 100.000 vrijgesteld te schenken, als het bedrag in de periode 2014, 2015, 2016 wordt besteed aan onderhoud of verbetering van een woning die al in 2014 in bezit is van de begunstigde.

Tip:

Maak nog gebruik van de in 2014 eenmalig verhoogde vrijstelling voor de woningschenking van maximaal € 100.000. Heeft u een woningschenking ontvangen in 2014? Dien dan uiterlijk in februari 2015 een aangifte schenkbelasting in. Doet u dat niet, dan moet u alsnog schenkbelasting betalen over het ontvangen bedrag.

 

2.    Rente op restschuld langer aftrekbaar

Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan komt de overheid u tegemoet. De rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, kunt u onder voorwaarden nog in aftrek blijven brengen. De maximale periode voor aftrek van rente op restschulden wordt per 2015 zelfs verlengd van tien naar vijftien jaar.

Tip:

Ontvangt u een schenking voor de eigen woning, dan mag u dit bedrag ook gebruiken om de restschuld mee af te lossen.

 

3.     Dubbele woonlasten? De overheid verzacht uw pijn

Voor woningeigenaren is het hebben van dubbele woonlasten financieel erg nadelig. Gelukkig is er verzachting in de vorm van dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing (verhuisregeling). De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek wordt in 2015 permanent verlengd tot drie jaar (deze zou teruggaan naar twee jaar). Staat uw voormalige, leegstaande woning te koop of bent u nog niet verhuisd maar heeft u al wel een nieuwe woning aangeschaft, dan heeft u gedurende maximaal drie jaar renteaftrek voor beide woningen.

Ook voor woningeigenaren die tijdelijk hun te koop staande woning verhuren is er goed nieuws. De tijdelijke regeling ‘herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur’ wordt permanent. Staat uw voormalige eigen woning na de verhuur weer leeg, dan heeft u wederom recht op hypotheekrenteaftrek tot het einde van de driejaarstermijn van de verhuisregeling.

Let op!

Eindigt de verhuurperiode van uw woning na de driejaarstermijn, dan gaat uw woning bij aanvang van de verhuurperiode al over naar box 3. Is op dat moment sprake van overwaarde in de woning, dan heeft dit ook op dat moment gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek van uw nieuwe woning.

 

4.     Los een kleine hypotheek af

Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box 3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact met ons op.

Let op!

Het eigenwoningforfait voor woningen met een eigenwoningwaarde tussen de € 75.000 en
€ 1.040.000 gaat volgend jaar omhoog van 0,70% naar 0,75%.

 

5.     Meld uw woninglening bij de Belastingdienst

Heeft u op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening niet bij een bank of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij de bv van uw ouder, dan moet u zowel bij het afsluiten van de lening als bij tussentijdse wijzigingen gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet (tijdig), dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek voor deze lening. Zie voor meer informatie tip 36 ‘Informatieplicht bij lening voor de eigen woning’.

Let op!

Bent u te laat met uw melding of is deze onjuist of onvolledig, dan heeft dit flinke nadelige gevolgen voor u. U heeft dan namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek. Dit kan tijdelijk zijn. Herleving van hypotheekrenteaftrek is mogelijk, maar ook dat luistert nauw. U loopt in ieder geval minimaal één jaar hypotheekrenteaftrek mis.

 

6.     Stel verbouwplannen niet langer uit

Heeft u verbouwplannen wacht dan niet langer. U kunt namelijk nu nog profiteren van het lage btw-tarief van 6% dat tijdelijk geldt op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van een bestaande woning (ouder dan twee jaar). Dit tijdelijk lage btw-tarief loopt nog tot 1 juli 2015. Daarna betaalt u weer 21% btw op de arbeidskosten.

Zorg er wel voor dat de verbouwing of renovatie van uw woning is afgerond vóór 1 juli 2015. Ontvangt u van de aannemer deelfacturen en is de dienst pas klaar na die datum, dan bent u namelijk 21% btw verschuldigd over de hele verbouwing of renovatie aan uw woning.

Let op!

Het lage btw-tarief van 6% geldt alleen op arbeidskosten en niet voor de materiaalkosten.

7.    Betaal hypotheekrente t/m juni 2015 vooruit in 2014

U kunt de hypotheekrente over het eerste halfjaar van 2015 vooruitbetalen in 2014 en in 2014 in aftrek brengen. Dat kan een belastingvoordeel opleveren als uw inkomen in 2014 hoger is dan in 2015. Als uw inkomen tegen het hoogste tarief wordt belast, profiteert u bovendien van een lagere beperking van de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf wordt namelijk jaarlijks met een half procent beperkt. In 2014 is uw belastingvoordeel dan 51,5%, een half procentje meer dan het belastingvoordeel in 2015.

 

8.    Zonnepanelen aangeschaft? Geef btw-privégebruik op en verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen

Heeft u in 2014 zonnepanelen aangeschaft en daarvoor de btw teruggevraagd? Dien dan tijdig de btw-aangiften in. Voor het privégebruik van de opgewekte elektriciteit moet u een btw-correctie opgeven volgens de tabellen die de Belastingdienst daarvoor gebruikt.

Voldoet u aan de voorwaarden van de Kleine ondernemersregeling (KOR)? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om vanaf 1 januari 2015 te zijn vrijgesteld van administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen btw-aangiften meer in te dienen over tijdvakken vanaf die datum.

Let op!

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u zonnepanelen aangeschaft? Dan is al uw aan te geven btw van belang voor de toepassing van de KOR. Moet u per saldo meer afdragen dan € 1.883, dan kunt u niet worden ontheven van administratieve verplichtingen en blijft u ook voor de zonnepanelen verplicht om btw-aangiften in te dienen.

Tip:

Dien tijdig btw-aangiften in en geef het privégebruik aan in de btw-aangifte volgens de tabellen van de Belastingdienst. Verzoek dit jaar nog om ontheffing van administratieve verplichtingen, om vanaf 1 januari 2015 geen btw-aangiften meer te hoeven indienen.

 

9.    Einde verruimde doorverkooptermijn in de overdrachtsbelasting

De tijdelijk verruimde termijn van 36 maanden in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of pand loopt ten einde. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van zes maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting kan krijgen.

Heeft u een woning of bedrijfspand op of na 1 september 2012 gekocht en verkoopt u deze weer binnen de nu nog geldende 36 maandentermijn, wijs de koper er dan op dat hij alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. Mogelijk raakt u hiermee de woning of het bedrijfspand sneller kwijt.

Bent u van plan om in de laatste maanden van 2014 nog een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand te kopen, kijk dan goed naar de datum van de vorige levering. Wellicht kunt u profiteren van de vermindering en bent u alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde.


Delen via Social Media