Maak je keuze

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit

09 mei 2014

Storm in een glas water? Of redden wat er te redden valt?

Iedereen kent het wel, het is een mooie zonnige zomerse dag, het is weekend en je geniet van het zonnetje met een heerlijk koel glas drinken. Opeens betrekt de lucht en donkere wolken pakken zich samen. Na een tijdje vallen de eerste druppels regen en begint het te donderen.
Je kunt nog snel iets doen, voordat de bui écht los barst.

Het fiscale klimaat van de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit ziet er momenteel hetzelfde uit. U kunt op dit moment nog iets ondernemen, voordat de regeling naar alle waarschijnlijk ingeperkt gaat worden.

Elk bedrijf krijgt er een keer mee te maken, opvolging. Dit kan gebeuren tijdens leven of na overlijden. Hoewel dit voor veel ondernemers niet aan de orde van de dag is en men wellicht niet op de hoogte is van de faciliteit bij bedrijfsopvolging, doen de huidige ontwikkelingen inzake deze faciliteit veel stof opwaaien.

Op dit moment wordt het ondernemingsvermogen dat wordt geërfd of geschonken, tot ruim 1 miljoen euro vrijgesteld. Slechts 17% van het meerdere wordt belast met erf- of schenkbelasting en over het laatstgenoemde deel kunt u uitstel van betaling aanvragen.

In juli 2012 oordeelde De Rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De Rechtbank is tot deze conclusie gekomen doordat erfgenamen van ondernemingsvermogen worden bevoordeeld ten opzichte van erfgenamen die andere vermogensbestanddelen (dus geen ondernemingsvermogen) erven. De Rechtbank was van mening dat ook erfgenamen die geen ondernemingsvermogen erven, van de gunstige fiscale wetgeving gebruik kunnen maken.

Vele erfgenamen die vermogensbestanddelen hadden geërfd waarbij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet werd toegepast, maakten bezwaar tegen de reeds opgelegde aanslagen erf- en schenkbelasting. Vanwege de stortvloed aan bezwaren, heeft de Staatssecretaris destijds alle bezwaren ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit aangemerkt als massaal bezwaar, in afwachting van enkele gerechtelijke procedures. De uitkomst van deze procedures was van groot belang. Als de belastingdienst de procedure zou verliezen, dan zal er per saldo immers geen erfbelasting meer verschuldigd zijn en dit zou grote budgettaire gevolgen hebben.

Zo ver is het niet gekomen. De Hoge Raad heeft bepaald dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. De regeling blijft voorlopig zoals hij is, maar er is ondertussen veel rumoer ontstaan. Stichting SMCO wil collectief een zaak aanspannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en roept mensen op om zich aan te sluiten bij dit collectieve bezwaar. Er werd zelfs een televisie-uitzending van Tros Radar aan gewijd.

Op 25 april jl. stuurde Staatssecretaris Wiebes een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De heer Wiebes geeft aan dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het leven is geroepen om bij bedrijfsoverdracht een betaling in termijnen mogelijk te maken indien er niet voldoende liquide middelen zijn om de belasting te voldoen, zodat de continuïteit van de onderneming niet in het geding komt. De regeling is in de loop der jaren verder verruimd en omvat veel meer situaties dan in eerste instantie de bedoeling was.

In de slotalinea over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geeft de heer Wiebes aan dat, ondanks het feit dat de Hoge Raad niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van discriminatie, hij toch voornemens is om te bezien of kan worden volstaan met een lagere vrijstelling of betalingsregeling.

VNO-NCW reageerde fel op dit nieuws en noemde het voornemen ‘fundamenteel fout’ en de timing ‘uiterst ongelukkig’. Enkele uren later trok het ministerie van Financiën alles terug. Er werd aangegeven dat er geen voornemens zijn om de faciliteit gedurende deze kabinetsperiode aan te passen. Maar, waar rook is, is vuur. Grote kans dat de regeling na deze kabinetsperiode gewijzigd gaat worden en beter gaat het zeker niet worden.

Dit is het moment om nog van de regeling gebruik te maken, voordat de zonnige bedrijfsopvolgingsfaciliteit achter donkere wolken verdwijnt!

Voor meer informatie of bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met:

Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten
Mevrouw mr. M. Prins
0314-741158
m.prins@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media