Maak je keuze

BPM bij import van een auto, of misschien recht op een vrijstelling?

30 okt 2016

1. Inleiding

Als een inwoner van Nederland een nieuwe personenauto koopt, is belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) verschuldigd. Er zijn weinig andere landen die een met Nederland vergelijkbare BPM-regeling kennen. De hoogte van de BPM is CO2 afhankelijk en maakt altijd een aanzienlijk onderdeel uit van de aankoopprijs. Vandaar ook dat het interessant kan zijn om te bezien of een vermindering of zelfs vrijstelling van BPM kan worden verkregen. Daarop ga ik hierna verder in.

Nadrukkelijk merken wij op dat hier een algemene uiteenzetting is weergegeven en niet alle voorwaarden en vereisten uitputtend zijn beschreven. Er wordt niet ingegaan op de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de BPM. Uitgegaan is van de huidige stand van de wetgeving.

2. Vrijstelling van BPM

In een aantal gevallen is er (onder voorwaarden) een vrijstelling van BPM:

  • U verhuist naar Nederland en neemt een personenauto mee (verhuisboedelvrijstelling);
  • U least of huurt een auto met buitenlands kenteken die u voor maximaal twee weken in Nederland wilt gebruiken;
  • U koopt als ondernemer een bestelauto (de bestelauto dient ten minste 10% zakelijk te worden gebruikt);
  • Bij de koop van bepaalde specifieke voertuigen kan een teruggaaf van BPM worden verkregen, zoals een bestelauto voor gehandicaptenvervoer, politie- en brandweerauto’s, taxi’s, (dieren-) ambulances en auto’s van 25 jaar of ouder.

Als u vanuit uw buitenlandse onderneming of buitenlandse werkgever een auto ter beschikking heeft gekregen, kan ook een vrijstelling van toepassing zijn. Hiervoor verwijs ik u graag naar mijn eerdere blog.

3. Import van een auto en BPM

3.1 Import van een nieuwe auto

Zoals in de inleiding opgemerkt kennen niet veel landen een met de BPM vergelijkbare regeling. Duitsland kent deze heffing bijvoorbeeld niet. Dit maakt het dan ook dat de aankoopprijs van een auto in Duitsland veel goedkoper is dan de aankoop van een vergelijkbare auto in Nederland. Het aankopen van deze auto in Duitsland en het importeren van deze auto naar Nederland lijkt dan ook aantrekkelijk. Bij import is echter ook BPM verschuldigd.

Bij de import van een nieuwe auto is BPM verschuldigd. Deze is gelijk aan de BPM bij aankoop van de auto in Nederland. De vraag wat wordt verstaan onder een nieuwe auto is derhalve relevant. Deze definitie is vreemd genoeg echter niet in de wet opgenomen en mede daarom veel reden voor discussie met de belastingdienst en onderwerp van menige procedure. Zo oordeelde de Rechtbank op 26 mei van dit jaar dat een in 2013 in Duitsland gekochte auto die in 2014 met een kilometerstand van 29 naar Nederland werd geëxporteerd als een nieuwe auto heeft te gelden. Bij de import van een auto met een kilometerstand van 750 en een kras op het plastic onder de bumper een week na eerste tenaamstelling  was het oordeel dat er sprake was van een gebruikte auto. En zo zijn er legio uitspraken over deze kwestie. De relevantie van de kwalificatie van nieuw of gebruikt zal ik hierna aan de orde stellen.

3.2 Import van een gebruikte auto

Bij de bepaling van de BPM van een gebruikte auto kan gebruik gemaakt worden van meerdere waarderingsmethoden. Er mag altijd gekozen worden voor de meest gunstige uitkomst. Dit maakt dat de import van een gebruikte auto toch fors goedkoper kan zijn dan de aankoop van hetzelfde type gebruikte auto in Nederland. Een eenmaal gemaakte keuze is wel definitief, dit kan later niet meer worden gewijzigd.

Eén methode is het gebruik maken van de wettelijk voorgeschreven afschrijvingstabel. Bij een auto die 4 jaar en zes maanden oud is, bedraagt de verschuldigde BPM nog slechts 29%.

Ook kan daarnaast gebruik gemaakt worden van een koerslijst, dit geeft vaak een gunstigere uitkomst dan de genoemde tabel. Het opstellen van een taxatierapport door een taxateur is in bepaalde gevallen ook een mogelijkheid.

Bij de berekening mag gebruik gemaakt worden van het historische BPM bedrag of als deze lager is de meest actuele BPM. De BPM mag namelijk niet hoger uitkomen dan de BPM die verschuldigd is bij de in Nederland al geregistreerde auto’s. Een stijging van de BPM na eerste tenaamstelling heeft dan ook geen gevolgen. Het historische bedrag is het gunstigste tarief in de jaren vanaf datum van eerste toelating tot het jaar waarin import van toepassing is.

3.3 Overige aspecten

Bij import van een auto buiten de EU zijn ook invoerrechten verschuldigd. Bij een nieuwe auto is daarnaast btw verschuldigd. Voor de btw is een auto nieuw als hiermee minder dan 6.000 kilometer is gereden of als de auto niet meer dan zes maanden gelden voor het eerst in gebruik is genomen.

Bij export van een auto kan een teruggaaf van de (rest-) BPM worden verkregen, bijvoorbeeld ingeval van emigratie waarbij de auto wordt meegenomen.

4. Korte samenvatting

De BPM is een aanzienlijke kostenpost bij de aanschaf van een auto. Het is dan ook goed te beoordelen of het mogelijk is om de BPM te verminderen of zelfs te voorkomen. Hierop zijn wij hiervoor in hoofdlijnen ingegaan.

Als u hierover nog vragen heeft, of als u geadviseerd wilt worden over uw specifieke situatie, dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media