Maak je keuze

Beloon uw werknemers met eindheffingsloon!

Als cliënten zich met een specifieke fiscale vraag tot Stolwijk Kelderman richten is de grootste uitdaging om te komen tot een oplossing die de klant zelf nog niet bedacht had maar die hem (veel) geld kan opleveren. Een echte uitdaging voor een fiscalist!

Een praktijkvoorbeeld. Een cliënt wil in 2016 al zijn medewerkers een nettobedrag van € 4.500 uitkeren. Dit kan echter als gevolg hebben dat medewerkers over de grenzen van de belastingschijven gaan en inkomstenbelasting moeten bijbetalen. Ook kan de uitkering leiden tot een korting op fiscale toeslagen of op een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. De klant wil dit niet: de medewerkers moeten echt € 4.500 netto ontvangen en nergens gekort worden.

Stolwijk Kelderman biedt een oplossing met het advies om de uitkering aan te wijzen als eindheffingsloon. Dit kan de werkgever belastingvrij uitkeren binnen de eventueel nog aanwezige vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Over het bedrag buiten de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing tegen een tarief van 80%. De werkgever hoeft over eindheffingsloon geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekeringswet of bijdrage zorgverzekeringswet te betalen of in te houden. De betaling behoort ook niet tot het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. De werknemer wordt dus nergens gekort! De werkgever heeft een kostenvoordeel in vergelijking met regulier loon.

Een eindheffing van 80% (80) over een nettoloon van – bijvoorbeeld – 100 – correspondeert met een effectief tarief van 44,44% (80/180 x 100%). Bij werknemers die in de hoogste belastingschijf (52%) vallen hoeft de werkgever dus bruto minder uit te keren. Uitgaande van een netto uitkering van € 4.500 scheelt dit de werkgever € 1.275 per werknemer (€ 8.100 bruto tegenover € 9.375 bruto).

Er geldt wel een gebruikelijkheidstoets. De uitkering mag niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer de uitkering belastingvrij krijgt en dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor haar rekening neemt. Uitkeringen/verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk.

De conclusie voor deze relatie was dat hij in 2016 maximaal € 2.400 per werknemer als eindheffingsloon mag aanwijzen. De gebruikelijkheidstoets geldt dan niet. Voor zover de uitkeringen binnen de vrije ruimte vallen zijn de werkgever en de werknemers geen belasting verschuldigd. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient de werkgever eindheffing te betalen tegen een tarief van 80%.

De cliënt kan het nettobedrag van € 4.500 ook gesplitst uitkeren in 2016 en 2017, dus € 2.250 per jaar. Dan valt de uitkering in beide jaren binnen de gebruikelijkheidstoets en mag de werkgever de eindheffing toepassing over beide betalingen van € 2.250.

Als u hierover vragen heeft of geadviseerd wilt worden over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met:

mr. H.J. Schut
0314 – 36 91 11
06 – 13 09 60 76
h.schut@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media