Maak je keuze

Samenwerken met een accountant die die zich verdiept in de uitdagingen waar uw sector voor staat?

neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369111

  • Ervaring bij en kennis van zorginstellingen

    Wij bieden vanuit onze jarenlange ervaring een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en (pre)controletraject aan voor gemeenten

  • Eigen raad van advies voor de zorgsector

    Speciaal voor de zorgsector introduceerden wij een Raad van Advies als klankbord en sparringpartner

  • Breed team van adviseurs en specialisten

    Wij kunnen uw organisatie onder meer bijstaan bij integriteitsmanagement, organisatievernieuwing en verbetering van processen

Onze specialist(en)

Accountantscontrole voor zorginstellingen

U bent toezichthouder, bestuurder, financieel directeur of (concern)controller binnen een zorginstelling. Vanuit uw positie bent u ongetwijfeld goed op de hoogte van de steeds veranderende wet- en regelgeving, hervormingen en bezuinigingen waaraan uw organisatie moet voldoen. U ziet tevens dat uw zorginstelling risico’s loopt, juist vanwege bovengenoemde continue veranderingen. Bij ons vormt een actuele analyse van risico’s de basis voor accountantscontrole in de zorgsector.

Kwaliteit van leven is een groot goed. U doet er binnen uw bereik alles aan om uw cliënten het beste te bieden als het gaat om zorg en welzijn. Bij Stolwijk Kelderman willen wij – op onze beurt – uw organisatie de best mogelijke kwaliteit bieden. Dat kunnen wij als geen ander. Niet alleen omdat wij kennis hebben van uw branche, maar vooral ook omdat wij ons van nature verdiepen in organisaties en dicht bij onze klanten willen staan.

Onze focus ligt op de caresector, hieronder vallen organisaties die actief zijn op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige behandelcentra en eerstelijnsvoorzieningen.

Raad van advies

Speciaal voor de zorgsector introduceerden wij een Raad van Advies. Deze wordt gevormd door Drs. W. (Wim) Oosterom en Prof. Dr. D.A. (Dick) de Waard RA. Deze Raad van Advies komt regelmatig met onze accountants bijeen om ontwikkelingen in de zorgsector te bespreken. De Raad fungeert als klankbord voor onze accountants en als (strategische) sparringpartner voor onze klanten. Onze accountants beschikken over een brede ervaring op het gebied van financiële dienstverlening en controlewerkzaamheden voor de zorgsector.

Controle praktijk

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van controleopdrachten voor uiteenlopende organisaties. Maatschappelijke organisaties, zoals binnen de zorg en cultuur hebben een speciale plek in onze organisatie, evenals gemeenten en organisaties in het publieke domein.

U mag van iedere accountant verwachten dat zij een accountantscontrole uitvoert conform de wettelijke kwaliteitseisen. Dit doen wij op een slimme manier, passend bij de digitale mogelijkheden van de huidige tijd. Stolwijk Kelderman heeft op zorgvuldige wijze een breed netwerk van professionals opgebouwd. Onze accountants werken samen met specialisten op het gebied van:

Daarnaast heeft u zonder meer baat bij onze werkprocessen. Deze zijn efficiënt ingericht, waardoor wij meer tijd overhouden voor persoonlijk contact en snelle interactie.

Zeggen wat je ziet

Kiest u ervoor uw controleopdracht bij Stolwijk Kelderman onder te brengen, dan mag u zich ervan verzekerd voelen dat u te maken krijgt met professionals die zich kwetsbaar durven op te stellen. Dat betekent voor ons voornamelijk dat wij niet terughoudend zijn als het gaat om benoemen van risico’s en mogelijke pijnpunten. Wij werken niet per se een checklist af. Maar stellen juist open vragen en brengen actuele, voor uw organisatie specifieke, risico’s in kaart. U ervaart hierdoor dat wij betrokken zijn bij uw sector en uw organisatie en dat strategische en operationele zaken op de juiste kritische wijze bespreekbaar worden gemaakt.

Dit zorgt voor de groei van het lerend vermogen binnen uw, maar ook onze, organisatie. En uiteindelijk voor meer controle op uw zorg- en organisatiebeleid.

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van accountantscontrole. U treft hun gegevens hiernaast.