Maak je keuze

Op zoek naar een veelzijdige accountant / adviseur met een groot specialistisch netwerk?

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314-369111

Waarom audit door Stolwijk Kelderman?

 • Meer tijd voor u en uw onderneming

  Dankzij onze efficiënte, waar mogelijk digitale, werkprocessen is frequent contact met een vertrouwde adviseur en snelle interactie mogelijk

 • Lid van het SRA

  Van belang voor ú, omdat we hierdoor onder meer toegang hebben tot specifieke branche-informatie

 • Groot netwerk van specialisten

  Wij kunnen uw onderneming onder meer bijstaan bij organisatievernieuwing, business intelligence en verbetering van processen

Onze specialist(en)

Accountantscontrole met toegevoegde waarde

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) stelt eisen aan accountantskantoren om de kwaliteit van de accountantscontrole te waarborgen. Accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten, moeten een vergunning hebben en vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stolwijk Kelderman heeft deze vergunning.

U mag van iedere accountant verwachten dat zij een accountantscontrole uitvoert conform de wettelijke kwaliteitseisen. Dit doen wij op een slimme manier, passend bij de digitale mogelijkheden van de huidige tijd. Stolwijk Kelderman heeft op zorgvuldige wijze een breed netwerk van professionals opgebouwd. Onze accountants werken samen met specialisten op het gebied van:

Daarnaast heeft u zonder meer baat bij onze werkprocessen. Deze zijn efficiënt ingericht, waardoor wij meer tijd overhouden voor persoonlijk contact en snelle interactie.

Waarom samenwerken met Stolwijk Kelderman?

 • sterk gericht op innovatieve werkmethodes
 • frequent contact met een vertrouwde adviseur
 • toegang tot een groot netwerk van specialisten
 • accountantscontrole met een heldere focus op risicobeheersing
 • actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving
 • duidelijkheid vooraf over (de kosten van) onze dienstverlening

Samen werken aan inzicht

Als u uw bedrijfsprocessen optimaal wilt beheren is het nodig te beschikken over een adequate informatievoorziening. Niet alleen wat betreft harde cijfers, maar ook wat betreft inzicht in de kritische succesfactoren en reële risico’s binnen uw onderneming. Onze controleafdeling geeft u dit inzicht. Samen met u kijken we naar ontwikkelingen, beheersing van risico’s, en praten we over kansen en bedreigingen. Zo houdt ú de zaak onder controle.

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van accountantscontrole. U treft hun gegevens hiernaast.

Referenties