Maak je keuze

Aanlevering jaarstukken 2019

26 mrt 2020

Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd. Dat betreft zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken echter denkbaar dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de controlewerkzaamheden van de accountant niet volgens plan kunnen worden uitgevoerd, dan wel omdat de gemeenteraad of Provinciale Staten niet bijeen kunnen komen.

Hoewel veel nog onzeker is – sommige controlewerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld op afstand worden verricht en wellicht kunnen vergaderingen van raden en Staten straks wel weer doorgang vinden – zal de minister ‘indien het noodzakelijk is’ de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aanpassen. Gemeenten hoeven wat hem betreft geen uitstelverzoek in te dienen, ‘tenzij er sprake is van andere redenen.’ Dat geldt tevens voor de indiening van de begroting door Gemeenschappelijke regelingen die normaal gesproken voor 1 augustus binnen moeten zijn.

Het is niet voor het eerst dat er soepel wordt omgegaan met de indieningstermijn. De laatste keer gebeurde dat nog voor het verslagjaar 2015 in verband met de toenmalige problemen met de verantwoording over de lasten in het sociaal domein.


Delen via Social Media