Maak je keuze

Aandachtspunten als u gaat werken in Duitsland

28 jan 2016

Het werken in Duitsland biedt kansen omdat de Duitse markt nog vele werknemers zoekt. Ook fiscaal kan dit voordeel met zich meebrengen. Desondanks zijn er diverse aandachtspunten die goed doordacht moeten worden alvorens de stap naar Duitsland te maken. Hieronder zal ik op een aantal met name fiscale aspecten ingaan waarmee een inwoner van Nederland te maken krijgt als hij of zij in Duitsland gaat werken. Uitgangspunt is daarbij een reguliere arbeidsovereenkomst (geen detachering) met een Duitse werkgever en de stand van de wetgeving per januari 2016. De aandachtspunten zijn met name signalerend en zeker niet uitputtend bedoeld.

Aftrek van hypotheekrente

Als een werknemer volledig in Duitsland gaat werken is de kans groot dat aftrek van hypotheekrente niet meer mogelijk is. Er wordt immers in Nederland geen belasting meer betaald. Het is mogelijk de aftrekpost bij de partner in aanmerking te nemen, de aftrek naar de toekomst door te schuiven of gebruik te maken van de compensatieregeling die vanaf 1 januari 2016 mogelijk is onder het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

Hiervoor verwijs ik u ook naar uitgebreidere informatie in een eerdere blog, te vinden op www.stolwijkkelderman.nl

Sociale zekerheid

Als u full time in Duitsland werkt, bent u voor de sociale verzekeringen niet langer meer verzekerd in Nederland, maar in Duitsland. Dit is alleen anders als nog ten minste 25% van de werktijd in Nederland wordt gewerkt (bijvoorbeeld thuiswerken of werken voor een Nederlandse werkgever). In dat geval blijft u verzekerd in Nederland.

Als sprake is van Duitse sociale verzekeringsplicht, dan moet er een Duitse zorgverzekering worden afgesloten. Dat kan via de Krankenkasse (via een verplichte of een vrijwillige verzekering) of in voorkomende gevallen ook bij een verzekeraar.

Er wordt in Duitsland Altersrente opgebouwd (vergelijkbaar met maar zeker niet gelijk aan de Nederlandse AOW). De opbouw van Nederlandse AOW stopt tijdens het werken in Duitsland. Er bestaat geen recht meer op Nederlandse toeslagen. Wel op bijvoorbeeld Duits Kindergeld en Elterngeld, die aanzienlijk ruimer zijn dan de Nederlandse regelingen.

Er dienen premies te worden betaald voor de Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung en de Pflegeversicherung. De werkgever betaalt daarnaast de premie voor de Unfallversicherung. Ingeval van bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid gelden de Duitse sociale zekerheidswetgeving, uitkeringen en termijnen. Indien gewenst is het mogelijk dat bepaalde Nederlandse verzekeringen vrijwillig voortgezet worden.

Let op ingeval van het aannemen van een zogeheten mini-job in  Duitsland: door het aannemen van zo’n mini job vervalt de Nederlandse verzekeringsplicht (u werkt immers volledig in Duitsland), maar de mini-jobs leiden in Duitsland ook niet tot sociale verzekeringsplicht, waardoor geen AOW/Altersrente wordt opgebouwd en ook anderszins daaraan geen rechten kunnen worden ontleend bij bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Duits recht

Op de Duitse arbeidsovereenkomst is in beginsel Duits recht van toepassing. Mogelijk is ook een Duits Tarifvertrag (CAO) van toepassing. Pensioenopbouw bij de werkgever is in Duitsland niet gebruikelijk. Ook het toekennen van vakantiegeld is niet standaard.

Duits belastingrecht

Het Duitse belastingrecht is van toepassing. Er wordt Duitse loonbelasting ingehouden, aangevuld met Solidaritätszuschlag en mogelijk zelfs Kirchensteuer.

Onder voorwaarden kan in Duitsland worden gekozen voor onbeperkte belastingplicht. Dit kan als de niet in Duitsland belaste inkomsten per jaar niet meer dan € 8.472 bedragen of als ten minste 90% van het wereldinkomen in Duitsland aan belasting is onderworpen. Een onbeperkt belastingplichtige kan gebruik maken van alle belastingvoordelen die ook een inwoner van Duitsland heeft.

Voor gehuwden is tariefgroep III het meest voordelig. Dit kan als het niet in Duitsland belaste inkomen van de gehuwden samen niet meer bedraagt dan € 16.944 per jaar. Dit geldt alleen voor gehuwden en niet voor bijvoorbeeld in Nederland samenwonende partners.

Auto

Als de Duitse werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt waarmee ook privé mag worden gereden, is hierop de Duitse bijtelling van toepassing. De bijtelling bedraagt 1% per maand verhoogd met 0,03% (van de Duitse cataloguswaarde) per kilometer woon-werkverkeer. Ambulante werknemers hebben geen woon-werkverkeer, zodat de bijtelling dan 12% per jaar kan bedragen. De bijtelling wordt berekend over de Duitse cataloguswaarde, die aanzienlijk lager is dan de vergelijkbare Nederlandse cataloguswaarde.

Om in Nederland met de auto met Duits kenteken te mogen rijden, moet (vooraf!) om een vrijstellingsvergunning voor de BPM worden verzocht.

Conclusie

Het gaan werken in Duitsland brengt veel voordelen met zich mee, maar kan ook zeker nadelige gevolgen hebben. Belangrijk is echter dat eerst nagedacht wordt over de persoonlijke relevante aspecten om later niet tegen allerlei nadelige gevolgen aan te lopen.

Als u hierover nog vragen heeft, of als u geadviseerd wilt worden over een specifiek onderwerp, dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media