Maak je keuze

WNT, ook voor u van toepassing?

25 mrt 2014

De hoogte van de beloningen in de publieke sector staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Na veel publieke verontwaardiging over de hoogte van beloningen heeft de tweede kamer de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) aangenomen. Deze wet beoogt een einde te maken aan excessieve beloningen in het publieke domein.

De wet is echter op meer organisaties van toepassing dan waarop de bekende voorbeelden en krantenartikelen betrekking hebben. Al snel doemt de vraag op hoe de lastenverlichting die de regering voorstaat zich verhoudt tot de invoering van deze wet.

De wet stelt regels aan het maximumbedrag dat topfunctionarissen mogen verdienen (ook bij beëindiging van dienstverbanden) en aan de verantwoording die hierover in de jaarrekening moet worden opgenomen. Bovendien verplicht het instellingen hun jaarrekening door een accountant te laten controleren.

Voor wie van toepassing?

De wet is van toepassing op verschillende organisaties in de (semi)publieke sector, waaronder zorginstellingen, onderwijsinstellingen, wooncorporaties ed.

MAAR OOK op niet op winst gerichte stichtingen/verenigingen, die 3 jaar lang, jaarlijks meer dan € 500.000 aan subsidie ontvangen en waarbij deze subsidie meer dan de helft van de baten vormt.

Dit betekent dat de WNT ook van toepassing is op relatieve kleine stichtingen of verenigingen. Misschien vervult u wel een bestuursfunctie of zit u in de raad van toezicht van een stichting, die een gemeentelijke subsidie ontvangt. De wet is hierop dan al snel van toepassing. Ik denk bijvoorbeeld aan een welzijnsstichting, muziekschool of bibliotheek.

De definitie van “topfunctionarissen”, zoals opgenomen in de wet, is lastig te lezen. Kort samengevat wordt iemand aangemerkt als topfunctionaris als hij/zij directeur-bestuurder, bestuurslid, lid van de raad van toezicht of  lid  van het managementteam is. Van al deze “topfunctionarissen” moeten o.a. naam, functie en salarisgegevens (beloning) in de jaarrekening worden opgenomen. Voor deze verplichting maakt de hoogte van de beloning niet uit, valt de instelling onder de WNT en is de persoon een “topfunctionaris”, dan moeten de gegevens in de jaarrekening worden gepubliceerd.

In de wet is verder geregeld dat de jaarrekening door een accountant moet worden gecontroleerd. Er geldt dus een controleplicht voor de jaarrekening als de instelling valt onder de WNT. De accountant heeft  een meldingsplicht als niet aan de vereisten uit de wet wordt voldaan.

Conclusie

Er kan gesteld worden dat de wet ook op relatief kleine instellingen van toepassing is en de administratieve lasten voor instellingen toenemen, want:

– Stichtingen of verenigingen met een subsidie van € 500.000 per jaar kunnen vallen onder de WNT;
– De jaarrekening moet dan door een accountant worden gecontroleerd;
– En moeten gegevens over de beloning van de toezichthoudende organen, bestuurders en overige “topfunctionarissen” worden opgenomen in de jaarrekening.

Valt uw organisatie onder de WNT? Zorg dan dat u alles goed regelt. Het voorkomt een hoop vragen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Gert Bouwhuis
0314 – 36 91 11
g.bouwhuis@stolwijkkelderman


Delen via Social Media