Maak je keuze

Wetswijziging: Informatieplicht energiebesparing

04 jan 2019

Wet- en regelgeving

Als ondernemer krijgt u vanaf 1 januari 2019 te maken met nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energie. Wij kunnen helpen om u te laten voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van energie. Wist u dat het al sinds 1993 verplicht is om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar uit te voeren? Tot op heden werd hierop niet tot nauwelijks gehandhaafd, maar hier is per 1 januari 2019 verandering in gekomen met de informatieplicht die van kracht is. Alle instellingen waarvan het energieverbruik gelijk is aan of hoger is dan 50.000 kilowatt uur (kWh) aan elektriciteit of 25.000 kubieke meter (m3) aardgasequivalenten aan brandstoffen hebben deze energiebesparings- en informatieplicht. Als uw bedrijf of instelling onder deze energiebesparings- en informatieplicht valt, dient u uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparend maatregelen u heeft getroffen. Wie niets doet, loopt het risico op een boete van de overheid. Wij kunnen u ontzorgen bij het opstellen van deze rapportage. Als uitgangspunt voor deze rapportages wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

 

Regie op Energie

Binnen Groene Allianties de Liemers (GADL) is ‘Regie op Energie’ ontwikkeld. Regie op Energie is een procesaanpak gericht op het daadwerkelijk terugdringen van energieverbruik bij MKB-bedrijven en organisaties gevestigd in de Liemers. Regie op Energie kenmerkt zich door unieke samenwerking tussen energieconsultant, accountant en huisinstallateur in een vierjarige cyclus. In dit proces wordt u ondersteund om te voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

In jaar één vindt een fysieke inventarisatie door een energieconsultant plaats. De accountant kan een administratieve inventarisatie uitvoeren om onder andere uw energieverbruik en -contract in kaart te brengen. Uw huisinstallateur kan de uit te voeren maatregelen bespreken, offreren en (het duurzaam beheer en onderhoud) uitvoeren. U wordt opgenomen in het register van Groene Allianties de Liemers en krijgt een energierapport waardoor aangetoond wordt dat u voldoet aan de informatieplicht. In het 2e t/m het 4e jaar wordt u onder andere verder begeleid bij het aanvragen en beoordelen van offertes. Er wordt voor u gecontroleerd of de maatregelen zijn uitgevoerd en dit wordt wederom gemeld in het register. Als u zich aanmeldt als deelnemer voor ‘Regie op Energie’ heeft u het voordeel dat wij voor u gebruik kunnen maken van een subsidie van de overheid. Bij Regie op Energie kunt u uw eigen huisinstallateur en accountant betrekken in uw energiebesparingsproces. U kunt zich hier aanmelden.

 

Voordelen energiebesparing

Er zijn verschillende voordelen mogelijk als u samen met ons energie bespaart, zoals:

  • U kunt kosten besparen op uw energiecontract en -verbruik.
  • U kunt de genomen maatregelen al binnen vijf jaar terugverdienen.
  • U doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt uw steentje bij aan een circulaire economie. Dit kan uw duurzame imago verbeteren.
  • Door energie te besparen, kunt u de uitstoot van CO2 U zet een eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding.
  • De energiebesparende investeringen kunnen uw bedrijfspand in waarde vermeerderen.
  • U wordt geholpen om aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing te voldoen.
  • In 2019 wordt de energierekening duurder, dus wordt het rendabeler om te besparen.
  • Ook zijn er verschillende subsidies en fiscale regelingen die energiebesparende en/of duurzame investeringen nog aantrekkelijker kunnen maken voor u.

 

Wilt u energie besparen en is uw inrichting gevestigd binnen de Liemers? Dan kunt u zich hier aanmelden als deelnemer.

Wilt u energie besparen, maar is uw inrichting gevestigd buiten de Liemers? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Victor Rieksen of Joost Kelderman, via 0314 369 111

 


Delen via Social Media