Maak je keuze

Welke gevolgen heeft de Corona crisis voor het opstellen van de jaarrekening?

26 mrt 2020

De Corona crisis is een gebeurtenis na balansdatum en heeft geen effect op de feitelijke situatie per balansdatum (cijfers worden dus niet verwerkt). De impact en financiële gevolgen zijn echter groot. Dit dient derhalve toegelicht te worden in het jaarverslag en in de jaarrekening.

De corona-crisis dient (minimaal) toegelicht te worden in:

  • Het jaarverslag als onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
  • De jaarrekening onder het kopje ‘gebeurtenissen na balansdatum’. Deze wordt opgenomen in de toelichting op de balans. Wij adviseren om deze (als apart onderdeel) op te nemen bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. 

Bij het omschrijven van de impact is het van belang dat alle informatie tot het vaststellen van de jaarrekening wordt meegenomen. Gezien de snelle ontwikkelingen en de informatie die op ons af komt, zal dit lastig zijn en mogelijk leiden tot ‘last minute’ aanpassingen.

In de controleverklaring zullen wij verwijzen naar het onderdeel ‘gebeurtenissen na balansdatum’ dat in de jaarrekening is opgenomen. 

Via onderstaande button kunt u een voorbeeld downloaden voor een tekst in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en voor een tekst ‘Gebeurtenissen na balansdatum’. Deze teksten zijn voorbeelden en kunt u aanpassen aan uw specifieke situatie. Zoals gezegd de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. 


Delen via Social Media