Maak je keuze

Vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

17 mrt 2015

Wanneer u uit loondienst gaat en als zelfstandige een onderneming start, dan kunt u zich bij het UWV vrijwillig verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. U moet zich dan wel binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt, aanmelden voor de vrijwillige verzekering.

Aanmeldtermijn

Deze aanmeldtermijn luistert nauw. Dat blijkt uit recente antwoorden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen over het verbeteren van de mogelijkheden voor zzp’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Wilt u als ex-werknemer de verplichte verzekering dus op vrijwillige basis voortzetten omdat u voor uzelf begint, dan moet u zich binnen dertien weken aanmelden bij het UWV. Deze termijn is volgens de minister redelijk omdat geen sprake is van een nieuwe verzekering, maar van een voortzetting van een bestaande verzekering. Met dertien weken heeft iemand die een onderneming start voldoende de tijd om een afweging te maken of hij gebruik wil maken van de mogelijkheid om zijn Ziektewet-en WIA-verzekering bij het UWV voort te zetten. De minister is verder niet van plan om de vrijwillige verzekering ook open te stellen voor personen die niet eerst in loondienst hebben gewerkt.

Tip:
Betaalt u als zelfstandige premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en geeft deze verzekering recht op een periodieke uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval? In dat geval zijn de door u betaalde premies volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Lopend onderzoek

Op dit moment loopt een integraal onderzoek naar de positie van de zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Daarbij wordt ook gekeken naar de positie van zelfstandigen binnen de sociale zekerheid en hun verzekering tegen arbeidsongeschiktheidsrisico. Uit de praktijk blijkt dat veel zzp’ers zich hier om verschillende redenen niet tegen hebben verzekerd. Uitkomsten van het onderzoek zijn nog vóór deze zomer te verwachten. Dan wordt wellicht duidelijk of een herinvoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gewenst is.


Delen via Social Media