Maak je keuze

Vooraf ingevulde belastingaangifte uitgebreid

06 mrt 2014

Vanaf 1 maart stelt de Belastingdienst voor miljoenen Nederlanders de vooraf ingevulde belastingaangifte ter beschikking. Dit jaar is de aangifte voor ongeveer zes miljoen particulieren volledig vooraf ingevuld. Voor ongeveer vier miljoen mensen is de aangifte gedeeltelijk ingevuld. Nieuw is dat de fiscus dit jaar ook de aftrekbare premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vooraf invult.

Mensen hoeven de aangifte alleen nog maar te controleren, wijzigen of aan te vullen en deze uiterlijk 1 april 2014 in te dienen.

Service- en controlethema’s

De service- en controlethema’s van dit jaar zijn zorgkosten zoals dieetkosten en medicijnen, hypotheekverhoging, persoonsgebonden budget, gastouders, giften en vermogen in het buitenland. Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst meerdere service- en controlethema’s. Over deze thema’s krijgen de mensen die daarmee te maken hebben, extra informatie via een brief. Daarin wordt meer uitleg gegeven over onderwerpen uit de aangifte waarbij relatief vaak fouten worden gemaakt bij het invullen.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Belastingplichtigen die vóór 1 april a.s. aangifte doen, krijgen in veel gevallen al voor 1 juli een definitieve aanslag. Vorig jaar ontvingen ruim 2,4 miljoen mensen voor 1 juli  een definitieve aanslag in plaats van eerst een voorlopige. Ook dit jaar is zo snel mogelijk duidelijkheid bieden een belangrijk streven van de Belastingdienst.

Welke gegevens vult de fiscus zoal vooraf in?

 • Loon, uitkeringen, pensioenen
 • De meeste heffingskortingen
 • Hypotheeksaldo en hypotheekschuld en WOZ-waarde van de eigen woning
 • Gegevens van overige onroerende zaken in Nederland
 • Ingehouden dividendbelasting
 • Lijfrentepremies
 • Ontvangen studiefinanciering en de studieperiode
 • Banksaldi en spaartegoeden
 • Waarde effectenportefeuilles
 • Leningen en andere schulden
 • Buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen
 • Premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
 • Buitenlandse rekeningen
 • De naam van degene van wie men een persoonsgebonden budget ontvangt


Delen via Social Media