Maak je keuze

Verklaringen zorgaanbieders WMO en jeugd

26 mrt 2020

Een aantal zorgaanbieders zijn niet in staat om tijdig een controleverklaring, in het kader van de geleverde zorg, te leveren. Wij houden de planning van de controles aan zoals afgesproken. Op basis van de planning worden de gevolgen van het niet-tijdig aanleveren van controleverklaringen besproken met de betrokken gemeente. Afhankelijk van de uitkomst is het mogelijk om langer te wachten op de verklaringen en zodoende de onzekerheid te reduceren. Dit heeft een uitloop van het bestuurlijk traject tot gevolg en het besluit hierover zal door de gemeente moeten worden genomen. Een andere mogelijkheid is om de onzekerheid en de eventuele gevolgen voor de controleverklaring te accepteren. Dit vraagt bestuurlijke afstemming binnen een gemeente. Wij zullen met u in overleg gaan hoe u hierin wenst te handelen.


Delen via Social Media