Maak je keuze

Vennootschapsbelasting afvalactiviteiten

27 mrt 2019

De Belastingdienst heeft samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) branche-afspraken gemaakt over de Vpb-gevolgen van reststromen. Uit deze afspraken volgt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de inzameling van huishoudelijk afval en het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst. Slechts bij de laatstgenoemde activiteit wordt deelgenomen aan het economische verkeer. Hierbij is volgens de Belastingdienst sprake van een afzonderlijke onderneming. Uitgangspunt in de gemaakte afspraken is dat een percentage (1%) van de omzet als winst wordt verantwoord.

 

In de praktijk wordt terecht de vraag opgeworpen of de diverse afvalactiviteiten niet moeten worden geclusterd. De gemaakte branche-afspraken brengen extra kosten met zich mee waarvoor de burger uiteindelijk opdraait.

 

Wij adviseren binnen uw gemeente daarom kritisch te kijken naar de toepasbaarheid van de branche-afspraken.


Delen via Social Media