Maak je keuze

VAR verdwijnt, Wet DBA verschijnt!

22 feb 2016

Op 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) treedt dan in werking. De gevolgen voor u zijn groot als u met ZZP’ers werkt.

Met een VAR heeft u als opdrachtgever een volledige vrijwaring voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet.

Vanaf 1 mei is dit niet langer het geval. U kunt uw risico voorkomen door een overeenkomst met de ZZP’er aan te gaan die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Als u en uw opdrachtnemer ook daadwerkelijk handelen conform die overeenkomst ben u alsnog gevrijwaard.

Werkt u met ZZP’ers? Kom dan naar onze voorlichtingsbijeenkomst!

Wij organiseren in maart een aantal lunchsessies waarin wij u uitgebreid voorlichten over de nieuwe regels. Ook de mogelijke aspecten op het gebied van arbeidsrecht (bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte, ontslagvergoedingen en de Wet Werk en Zekerheid) komen aan de orde. Uiteraard komen wij met oplossingen!
Wilt u deelnemen aan een van deze voorlichtingsbijeenkomsten, stuurt u dan een email naar pr@stolwijkkelderman.nl.


Delen via Social Media