Maak je keuze

Van Compliance naar Samen Beter?!

02 sep 2014

Toen ik in 2006 startte in mijn functie van Compliance Officer werd ik binnen onze organisatie gezien als de bedenker van allerlei nieuwe regels en procedures. Als er zaken anders geregeld werden, dan werd al snel geconcludeerd “dat moet van de Compliance Officer”. De introductie van de compliance-functie binnen accountantsorganisaties hangt nauw samen met de invoering van de WTA-vergunning (deze vergunning is noodzakelijk om wettelijke controles uit te mogen voeren). In de kern komt het erop neer dat de Compliance Officer toe ziet op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en op de naleving van wet- en regelgeving. Dat betekent uiteraard dat de regelgeving centraal staat.

Met de invoering van de WTA is de rol van onze toezichthouders ook veranderd. Één van de doelstellingen van de WTA was immers `het gerechtvaardigd herstel van het vertrouwen in de accountant´. Concreet betekent dit dat van toetsingen eens in de zes jaar geen sprake meer is, maar dat de toezichthouders zich tenminste jaarlijks melden om vast te stellen dat aan de vereisten van de WTA-vergunning wordt voldaan.

Maar als we nu kijken naar de huidige situatie: de regelgeving is verder aangescherpt en het toezicht verder geïntensiveerd. Zijn we dan op dit moment verder dan in 2006?

Nieuwsberichten geven aan dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van controles op niveau te brengen. Dus het antwoord op deze vraag lijkt ‘nee’?!

Toch denk ik dat we wel degelijk verder zijn dan in 2006. Vanuit het SRA (de vereniging van Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, waarbij wij als kantoor zijn aangesloten) is het programma ‘Samen Beter’ gelanceerd. Doelstelling van dit programma is de kwaliteit van de uitvoering van de accountantscontroles verder te verbeteren. In dit traject worden de controledossiers op een coachende wijze getoetst. Dit in tegenstelling tot het verleden waarin extra controles en meer regels de oplossing leken. Compliance is belangrijk en ‘in compliance zijn’ een must om invulling te geven aan het leveren van kwaliteit aan onze klanten, maar regels en procedures zijn middelen om dit doel te bereiken en geen doel op zich. Als organisatie proberen wij dan ook om zo praktisch mogelijk met de wet- en regelgeving om te gaan. Dit doen we door de regelgeving zo veel mogelijk te integreren in de dagelijkse processen. Op deze manier is compliance een onderdeel van onze dagelijkse praktijk geworden en geen papieren tijger dat het doel voorbij schiet. Dat iets gedaan wordt “omdat het van de Compliance Officer moet”, hoor ik gelukkig al lang niet meer.

Maar het allerbelangrijkste is dat bij wat we doen onze klanten (u!) centraal blijven staan: alleen dan krijgt Samen Beter echt de betekenis die het verdient!

Diana Aalderink
d.aalderink@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media