Maak je keuze

Uitbreiding regels fiscale eenheid

23 nov 2015

Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt uitgebreid. Medio oktober is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Eerder was al goedgekeurd dat Nederlandse vennootschappen ook in bepaalde ‘buitenlandsituaties’ een fiscale eenheid kunnen vormen. Dit wordt nu vastgelegd in de wet. Door de uitbreiding kunnen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met elkaar een fiscale eenheid vormen als de moedermaatschappij is gevestigd in een ander land van de EU/EER. Ook kan een in Nederland gevestigde moedermaatschappij een fiscale eenheid aangaan met een Nederlandse kleindochtermaatschappij wanneer de dochtermaatschappij in het buitenland (EU/EER) is gevestigd.

Let op! De in het buitenland gevestigde tussenmaatschappij (dochter) of topmaatschappij (moeder) maken geen deel uit van de Nederlandse fiscale eenheid.


Delen via Social Media