Maak je keuze

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT)

01 aug 2018 subsidie

Subsidiemogelijkheden voor R&D-samenwerkingsprojecten

Met behulp van de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT) beoogt de overheid technische innovatie binnen het Nederlandse MKB te stimuleren. Tot en met 6 september 2018 (17:00) is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor het instrument R&D-samenwerkingsprojecten binnen het MIT-instrumentarium.

 

Op welke projecten/activiteiten is deze subsidieregeling van toepassing, wat is de hoogte van de subsidie en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, processen of diensten. Binnen deze openstelling is er sprake van 2 projectvarianten:

  • R&D-samenwerkingsproject (klein): Deze variant is bedoeld voor een R&D-samenwerkingsproject door minimaal 2 MKB-bedrijven. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,-.
  • R&D-samenwerkingsproject (groot): Deze variant is bedoeld voor een R&D-samenwerkingsproject door minimaal 2 MKB-bedrijven. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 200.000,- en maximaal € 350.000,-.

Subsidiabele projectkosten zijn bijvoorbeeld de loonkosten van de projectpartners en kosten die worden gemaakt voor de bouw en het testen van een prototype.

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd en welk budget is er beschikbaar?

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat er t/m 6 september 2018 (17:00) aanvragen kunnen worden ingediend. Na het sluiten van het tijdvak worden de aanvragen op kwaliteitscriteria  beoordeeld. De subsidie wordt vervolgens toegekend aan de projecten die het hoogst zijn geëindigd in de ranking tot het budget is uitgeput. Er is sprake van een landelijk en regionale budgetten. Afhankelijk van het type project dient het project dan ook landelijk dan wel regionaal te worden ingediend.

 

Dit artikel geeft een weergave van de subsidieregeling op hoofdlijnen. Om op detailniveau te toetsen of en welke kansen uw project heeft binnen de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Bart van Mullem.


Delen via Social Media