Maak je keuze

Subsidieregeling Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

30 jul 2018 subsidie

Een voucherregeling binnen de Provincie Gelderland op het gebied van scholing (Sociale Innovatie)

De Provincie Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dit doel te bereiken, verbindt ze Gelderse bedrijven en scholingsinstellingen met landelijke brancheorganisaties en vakbonden en techniekfondsen. Dit initiatief is vanaf heden gebundeld binnen het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Met behulp van de inzet van subsidie stimuleert de Provincie Gelderland om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren.

 

Op welke projecten/activiteiten is deze subsidieregeling van toepassing, wat is de hoogte van de subsidie en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De Provincie Gelderland biedt vooralsnog 850 vouchers aan die kunnen worden ingezet om om-, bij- en herscholingstrajecten (mede) te financieren. Het betreft de volgende 5 varianten:

  • Voor werkzoekenden in de techniek: Deze voucher is bedoeld voor een ieder die werk zoekt binnen de technische arbeidsmarkt, de sectoren bouw en techniek in het bijzonder. Hiermee beoogt de Provincie Gelderland deze doelgroep van werkloosheid te helpen naar een baan binnen de technische arbeidsmarkt. Ook biedt de regeling mogelijkheden voor mensen die reeds werkzaam zijn, maar een baan ambiëren binnen de technische arbeidsmarkt. Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen zoals 45-plussers, statushouders, jongeren zonder starterkwalificatie of vrouwen. Middels de voucherregeling is een maximale ondersteuning mogelijk van € 3.000,- (incl. BTW).
  • Voor werkenden buiten de techniek: Het bevorderen van de intersectorale mobiliteit draagt bij aan het oplossen van het tekort aan personeel binnen de technische arbeidsmarkt. Om de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren te stimuleren zijn er vouchers beschikbaar met een maximale waarde van € 2.000,- (incl. BTW).
  • Voor werkenden in de techniek: Het oplossen van het tekort aan personeel binnen de technische arbeidsmarkt lukt niet alleen door uitsluitend de focus te leggen op nieuwe aanwas. Ook mensen die reeds werkzaam zijn binnen de sector kunnen hieraan bijdragen door zich te blijven ontwikkelen. Voor dergelijke ontwikkelingstrajecten zijn vouchers beschikbaar met een maximale waarde van € 1.000,- (incl. BTW).
  • Voor ZZP’ers in de techniek: Naast personeel dat in loondienst werkzaam is dragen ook ZZP’ers bij aan het oplossen van het personeelstekort binnen de technische arbeidsmarkt. Ook bij deze doelgroep is het essentieel dat men zich blijft ontwikkelen, om op deze wijze een maximale bijdrage te kunnen blijven leveren binnen de sector. Voor de ontwikkelingstrajecten gericht op deze doelgroep zijn vouchers beschikbaar met een maximale waarde van € 1.000,- (incl. BTW).
  • Voor mensen die werkzaam willen zijn in het technisch onderwijs: Een belangrijk deel van de oplossing voor het personeelstekort binnen de technische arbeidsmarkt is te vinden in het onderwijs. Docenten die op een inspirerende en bezielende wijze technische vakken doceren, dragen bij aan een grotere aanwas binnen de technische arbeidsmarkt. Voor de technische professional die de stap wil zetten richting het onderwijs zijn zodoende vouchers beschikbaar met een maximale waarde van € 3.000,- (incl. BTW). Deze voucher is specifiek gericht op de installatie- en metaalbranche.

De trajecten en kosten dienen te worden gerealiseerd tussen 1 april 2018 en 1 mei 2019. De werkzoekende dient woonachtig te zijn in de Provincie Gelderland, of het bedrijf waar deze werkzaam is dient gevestigd te zijn in de Provincie Gelderland.

 

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd en welk budget is er beschikbaar?

De vouchers zijn ten tijde van deze publicatie beschikbaar gesteld en er is nog maar een beperkt deel vergeven. In zijn totaliteit zijn er binnen alle categorieën opgeteld 850 vouchers ter beschikking gesteld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Op de website van het initiatief www.geldersvakmanschap.nl wordt weergegeven hoeveel vouchers er nog beschikbaar zijn binnen de 5 categorieën. Ook is hier een detailoverzicht te vinden van de randvoorwaarden waaraan men/de aanvraag dient te voldoen. Ook kunt u via de website contact opnemen met de arbeidsmarktcoaches die u verder kunnen helpen met het opstarten van een traject en het aanvragen van een voucher.

 

De website van het initiatief is duidelijk en het team dat het actieplan uitvoert is uitstekend in staat om u te begeleiden. Mocht u desondanks toch een concrete casus willen laten toetsen, of heeft u vragen over deze subsidieregeling, neem dan gerust contact op met Bart van Mullem.


Delen via Social Media