Maak je keuze

Subsidiemogelijkheden voor het stimuleren van duurzame energieproductie

10 okt 2018 subsidie

Op 2 oktober 2018 is de najaarsronde van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) van start gegaan. Middels deze subsidieregeling stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. De regeling vormt een onderdeel van het beleid dat is voortgekomen uit het klimaatakkoord. Een van de beleidsdoelstellingen is het aandeel duurzame energie te verhogen van respectievelijk 14% in 2020 naar 16% in 2023.

Op welke projecten/activiteiten is deze subsidieregeling van toepassing?

SDE+ richt zich op hernieuwbare energietechnieken en stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee

 

Wat is de hoogte van de subsidie en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die hiermee wordt geproduceerd.

 

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd en welk budget is er beschikbaar?

De subsidieregeling opent op 2 oktober 2018 en sluit op 8 november 2018. De openstellingsfasen verlopen in periode van 2 weken. De fasen zijn als volgt:

 

SDE+ najaarsronde 2018
Fases openstellingsronde
Fasegrenzen

elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen

hernieuwbaar gas
€/kWh*

Fase 1: 2 oktober, 9.00 uur 0,090 0,064
Fase 2: 15 oktober, 17.00 uur 0,110 0,078
Fase 3: 29 oktober, 17.00 uur
tot 8 november, 17.00 uur
0,130 0,092

 

 * De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

Het budget voor de najaarsronde is 6 miljard Euro.

Dit artikel geeft een weergave van de subsidieregeling op hoofdlijnen. Om op detailniveau te toetsen of en welke kansen uw project heeft binnen de subsidieregeling kunt u contact met ons opnemen.


Delen via Social Media