Maak je keuze

Subsidiemogelijkheden voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies in het kader van internationalisering (DHI)

04 jun 2018 subsidie

In augustus 2018 wordt een nieuwe tenderronde geopend van de DHI-subsidieregeling. De DHI-subsidieregeling is gericht op MKB-ers met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten. In dit artikel vindt u een korte samenvatting van de subsidieregeling.

 

Op welke projecten/activiteiten is deze subsidieregeling van toepassing?

Deze subsidieregeling biedt financieringsmogelijkheden voor een drietal projectsoorten:

  • Demonstratieproject: De MKB-er beoogt een technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen te demonstreren, om aan lokale partijen aan te tonen dat deze werkt, en effectief en rendabel is in het land.
  • Haalbaarheidsstudie: Met een haalbaarheidsstudie vergroot de MKB-er de kans op het verkrijgen van exportorders. De studie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Op basis van dit document kan een buitenlandse potentiële afnemer een investeringsbesluit nemen.
  • Investeringsvoorbereidingsstudie: Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit een MKB-er of deze gaat investeren in het desbetreffende land. De doelstelling van dit projectsoort is het versterken van de positie van het moederbedrijf in Nederland. Denk aan werkgelegenheid, productie en/of export.

 

Wat is de hoogte van de subsidie?

Per projectsoort verschilt de hoogte van de subsidie.

Projectsoort  Maximale subsidiabele begroting Subsidiepercentage  Maximale subsidie
Demonstratieproject € 400.000 50% € 200.000
Haalbaarheidsstudie € 200.000 50% € 100.000
Investeringsvoorbereidingsstudie € 200.000 50% € 100.000

Daarnaast bedraagt de subsidiabele kostenbegroting minimaal € 50.000,-. Derhalve is de minimale subsidie € 25.000,-

 

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

  • De subsidieregeling staat open voor alle landen, met uitzondering van het Europees deel van het Koninkrijk Nederland en mogelijk ook landen waarop internationale sancties van toepassing zijn
  • Het is verplicht om middels een QuickScan met de subsidiënt te bepalen of het project (voldoende) in aanmerking komt voor de subsidieregeling
  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor een samenwerkingsverband. De penvoerder voldoet aan de MKB-definitie. Er mogen (onder voorwaarden) niet MKB-ers participeren in het samenwerkingsverband
  • De aangevraagde subsidie is niet meer dan 25% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren
  • De betrokken partijen dienen te voldoen aan de de-minimis regeling
  • De penvoerder heeft minimaal 3 medewerkers in dienst (waar relevant inclusief directie)
  • Met het beoogde project realiseert de MKB-er export van ten minste 10 keer het subsidiebedrag. Dit betreft de export die de consortiumpartners (als daar sprake van is) gezamenlijk maken. Deze randvoorwaarde is niet van toepassing op investeringsvoorbereidingsstudies gericht op DGGF-landen (ontwikkelingslanden en opkomende markten)

 

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

Het aangekondigde aanvraagtijdvak is van 9 augustus 2018 t/m 21 september 2018 (15:00 Nederlandse tijd)

 

Wek bedrag is er beschikbaar?

Voor de eerstvolgende openstelling is een budget beschikbaar van € 2.000.000,- voor DGGF-landen (ontwikkelingslanden en opkomende markten) en € 2.500.000,- voor de overige DHI-landen. Het betreft een tendersubsidie. Dit betekent dat de subsidiënt op basis van kwaliteitscriteria bepaalt welke projecten gesubsidieerd dienen te worden.

 

Mocht u een mogelijk project willen laten toetsen, of heeft u vragen over deze subsidieregeling, neem dan gerust contact op met Emiel Ligtenbarg van WE Consultants.


Delen via Social Media