Maak je keuze

Stolwijk Kelderman neemt deel aan project Energie Prestatie Keuring

06 nov 2016

Om verdere duurzaamheid binnen de Liemers te stimuleren zijn wij een samenwerking aangegaan met DEC Liemers en Industrial Energy Experts in de vorm van het project Energie Prestatie Keuring.

Met dit project wordt er naar gestreefd bij te dragen aan de energiedoelstellingen van een organisatie en tegelijkertijd de overheid op afstand te houden door gebruik te maken van de bestaande relaties van een organisatie. Er wordt gekeken hoe de accountant en de huisinstallateur ondernemers kunnen bijstaan in het meten en verbeteren van hun energieverbruik.

“Door middel van het EPK-project kunnen we het energieverbruik bij organisaties verminderen zodat zij voldoen aan de normen, zonder dat de overheid hiervoor extra maatregelen hoeft te treffen.” – Joost Kelderman

Doel
Het doel van het EPK-project is om tot een werkbaar model voor een landelijke keuring van energiegebruik door bedrijven en organisaties te komen. De aanleiding hiervoor is dat de Wet Milieubeheer al sinds 1993 voorschrijft dat alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend ook daadwerkelijk moeten worden genomen. Bedrijven lopen het gevaar dat op niet al te lange termijn handhaving van deze wet wordt ingezet, waardoor het een keiharde verplichting wordt. In onderstaande film wordt het EPK-project verder toegelicht.

Behoeftepeiling duurzaamheid
Behalve het bovenstaande, is er een tweede doel van dit project om binnen de regio in kaart te brengen welke behoefte er leeft bij de Liemerse ondernemers op het gebied van duurzaamheid. Dit onderzoek zal door de projectgroep worden uitgevoerd met ondersteuning van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Aftrap
Inmiddels heeft er onder grote belangstelling een aftrap plaatsgevonden in het Musiater te Zevenaar. Tijdens deze aftrap waren er landelijke, regionale en lokale overheden aanwezig en zij hebben hun steun uitgesproken voor het project.

Initiatiefnemers
Het project is in het leven geroepen door DEC Liemers, Industrial Energy Experts en Stolwijk Kelderman. DEC Liemers is de verbindende schakel in de Liemers op het gebied van duurzaamheid. Industrial Energy Experts richt zich op de advisering van industriële bedrijven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.


Delen via Social Media