Maak je keuze

SPUK-aanvraag 2020

12 nov 2019

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 btw op investeringen in sport niet meer in aftrek brengen in hun btw-aangifte. Sindsdien kunnen gemeenten ter compensatie gebruik maken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Deze regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen (inclusief btw) op het gebied van sport. De aanvragen worden gelet op het beschikbare budget, naar rato uitgekeerd (in 2019 ontvingen gemeenten 81,70% van het door hen aangevraagde bedrag aan SPUK).

Het budget voor 2020 bedraagt € 178.000.000 en de betaling van het voorschot vindt in één keer plaats. Gemeentelijke sportbedrijven – die aan bepaalde voorwaarden voldoen – kunnen kiezen of zij een BOSA-aanvraag[1] indienen of meelopen in de SPUK-aanvraag van de gemeente.

De SPUK-aanvraag 2020 moet worden ingediend vóór 1 maart 2020!


[1] Regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’


Delen via Social Media