Maak je keuze

Nieuwe notitie Grondbeleid

12 nov 2019 gemeenten

De commissie BBV heeft in de zomer een nieuwe notitie Grondbeleid uitgebracht. In deze notitie zijn de eerdere notities en gepubliceerde Vragen & Antwoorden samengevoegd en bevat veel uitleg en verduidelijking. De notitie is met ingang van 2019 van toepassing.

De commissie geeft bij de publicatie aan dat er geen sprake is van nieuwe beperkende regelgeving, maar er zijn wel een paar wijzigingen doorgevoerd om beter invulling te geven aan de huidige ontwikkelingen, zoals grootschalige woningbouwprojecten.

Wij willen graag drie punten uit de notitie onder de aandacht brengen.

  1. Opvallend is de ‘verduidelijking’ over het niet meenemen van subsidies bij de tussentijdse winstneming. Deze kan bij sommige planexploitaties tot een forse aanpassing van de winstneming leiden.
  2. Een andere grote wijziging heeft betrekking op de zogenaamde ‘warme gronden’. Dit  zijn gronden die onder de materiële vaste activa staan en op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd zouden moeten worden. Deze gronden mogen, onder voorwaarden, gewaardeerd worden tegen de waarde volgens de toekomstige bestemming.
  3. De commissie heeft de wijze waarop het faciliterend grondbeleid in de jaarrekening moet worden verwerkt vereenvoudigd, zodat alle ‘vorderingen’ onder dezelfde post in de jaarrekening worden opgenomen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt in contact opnemen een van onze accountants.


Delen via Social Media