Maak je keuze

Nieuwe BTW-regels onwerkbaar voor webwinkels?

06 feb 2015

Sinds 1 januari  jl. gelden er nieuwe BTW-regels voor ondernemers die telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten verrichten aan buitenlandse particulieren in de Europese Unie. Deze nieuwe regels kunnen grote gevolgen hebben voor de inrichting van het administratieve systeem van uw onderneming. Inmiddels is er ook politiek de nodige aandacht voor deze nieuwe regels. Reden om daar in deze bijdrage nog eens bij stil te staan.

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 januari 2015 bent u als ondernemer die digitale diensten verleent aan buitenlandse particuliere afnemers BTW verschuldigd in het land van de afnemer.
Onder digitale diensten wordt verstaan telecommunicatiediensten (zoals telefoon en sms), omroepdiensten (zoals radio en televisie) en elektronische diensten (zoals software, websites en onderhoud daarvan, cloud computing, muziek, video/films of games en bepaalde vormen van e-learning).
Als de particuliere afnemers van deze diensten in verschillende landen binnen de EU wonen, dan bent u in al deze landen BTW-plichtig. U moet uw bedrijf in die landen dan registreren voor de btw en aangifte doen. Om dergelijke administratieve verplichtingen te beperken heeft de Europese Commissie de mogelijkheid ingevoerd om een “lidstaat van identificatie” aan te wijzen. In dat land staat u dan als ondernemer geregistreerd voor alle digitale diensten in de EU en in dat land dient u de BTW-aangiften voor alle landen in en draagt u ook de verschuldigde BTW af. Dit systeem heet het mini-éénloketsysteem of mini-one-stop-shop (MOSS).

Gevolgen voor u

Of u wel of niet voor het mini-éénloketsysteem kiest, de nieuwe regeling betekent voor uw onderneming een grotere administratieve last. U dient te weten of uw afnemers ondernemers of particulieren zijn, in welk land hij/zij gevestigd is en welk  BTW-tarief in het betreffende land van toepassing is. Binnen de EU bestaat er verschil in de BTW-tarieven per land en als uw afnemers in meerdere landen wonen, dan bent u verplicht al deze tarieven toe te passen.

Actie?

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben voor het mini-éénloketsysteem en u wilt daar wel gebruik van maken, dan doet u er goed aan dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen bij de Belastingdienst
Er is in de verschillende EU-lidstaten veel kritiek op de nieuwe regels en de administratieve lasten die dit met zich meebrengt, maar vooralsnog is het wetgeving waar u aan moet voldoen. Daarnaast is het van groot belang dat uw administratieve/software systeem is ingericht op deze nieuwe wetgeving.
Overigens is registratie voor het mini-éénloketsysteem niet verplicht. U mag er ook voor kiezen om in ieder land afzonderlijk aangifte te doen.

Conclusie

Ondanks veel kritiek gelden er sinds 1 januari 2015 nieuwe BTW-regels voor ondernemers die digitale diensten aanbieden aan particulieren binnen de EU. In plaats van het berekenen van Nederlandse BTW, bent u het BTW-tarief van het land waar uw afnemer woont verschuldigd. De afdracht voor alle landen kunt u met het mini-éénloketsysteemvia via de Nederlandse Belastingdienst doen. Uw administratieve/software systeem dient wel ingericht te zijn op de gewijzigde BTW-regels, zodat u registreert waar uw afnemer woont en welk BTW-tarief van toepassing is.

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan van Esch, btw-specialist op telefoonnummer 0314-369111 / 06-12745539 of e-mail j.v.esch@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media