Maak je keuze

Nieuw jaar zonder boetes?

15 jan 2016

De heer Kemper had over het jaar 2015 zijn administratie niet helemaal op orde. Dit heeft onder andere geleid tot boetes wegens het te laat betalen van de aanslag loonheffingen. Voor het jaar  2016 heeft meneer Kemper dan ook het goede voornemen om binnen de gestelde termijn de aangifte loonheffingen in te dienen en de aanslagen ook op tijd te gaan betalen.

Zoals we allemaal weten lukt het niet altijd om de goede voornemens vast te houden. Wat zijn de gevolgen van het te laat indienen van de aangifte loonheffingen en het niet of te laat betalen van de aanslag?

De belastingdienst is in eerste instantie coulant. Vanaf de uiterste betaaldatum heeft u zeven kalenderdagen de tijd om alsnog de aangifte in te dienen of de aanslag te betalen. Na deze periode van zeven dagen geldt het volgende:

Niet of te laat doen van de aangifte

Het te laat of het niet doen van de aangifte zal leiden tot een boete van 5% met een maximum van € 1.319.

Het niet of te laat betalen van de aanslag

Voor het niet of niet op tijd betalen van de aanslag gelden de volgende regels:

Als u binnen deze coulanceperiode betaalt en de vorige aanslag heeft u ook op tijd voldaan, dan krijgt u geen boete maar enkel een mededeling van de belastingdienst. Als de vorige aanslag ook te laat betaald was, dan volgt een boete van 3% van het bedrag van de aanslag, maar minimaal
€ 50 en maximaal € 5.278.

Laat u de coulancetermijn aan u voorbij gaan, dan volgt ook een boete van 3% van de aanslag met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278. De situatie kan zich tevens voordoen, dat een deel van de aanslag binnen en een deel buiten de coulancetermijn wordt betaald. In dat geval wordt ook de boete van 3% opgelegd met een minimum van € 50 en een maximum van
€ 5.278. Met andere woorden, ook als slechts € 10 buiten de coulancetermijn wordt betaald wordt de boete opgelegd.

Samengevat:

–    altijd op tijd betaald en deze keer binnen coulance termijn betaald: geen boete
–    vorige termijn te laat betaald en nu binnen coulance termijn betaald: boete 3%
–    te laat betalen na verloop coulance termijn: boete 3%
–    gedeeltelijke betaling binnen en gedeeltelijk buiten coulance termijn: boete 3%

Een boete voor het niet of te laat doen van de aangifte wordt separaat van de boete voor het niet of te laat betalen van de aanslag vastgesteld.

Kort telefonisch uitstel van betaling van de aanslag

Als meneer Kemper na het doen van de aangifte financieel nog niet in de gelegenheid is om binnen de gestelde termijn te betalen, dan kan telefonisch uitstel worden gevraagd voor een periode van vier maanden. De voorwaarden luiden als volgt:

–    uitstel is mogelijk voor een ontvangen aanslag
–    openstaande schuld is minder dan € 20.000
–    u heeft geen dwangbevel ontvangen voor de openstaande schuld
–    u heeft geen onbetaalde vergrijpboete
–    voor de openstaande schuld is niet eerder uitstel van betaling gegeven
–    u hebt altijd tijdig aangifte gedaan.

De kans is aanwezig dat de heer Kemper op basis van deze regeling geen uitstel van betaling krijgt, aangezien hij niet altijd tijdig aangifte heeft gedaan. Uiteraard bestaat ook nog de mogelijkheid om schriftelijk uitstel van betaling te vragen bij de belastingdienst. Dit kan middels het formulier ‘verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling’. Hiermee kan dan maximaal twaalf maanden uitstel worden aangevraagd.

Indien de heer Kemper zodanige financiële problemen heeft dat hij niet kan betalen, dan moet gedacht worden aan een melding van betalingsonmacht, maar daarover meer in mijn volgende blog…

Voor nu is het advies … doe de aangifte loonheffingen tijdig en betaal ook tijdig om daarmee boetes te voorkomen!

Marjon Prins (m.prins@stolwijkkelderman.nl)


Delen via Social Media