Maak je keuze

Actualiteiten voor Nederlanders die naar Duitsland zijn geëmigreerd

16 okt 2014

Er zijn momenteel vele ontwikkelingen op juridisch en fiscaal gebied die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor Nederlanders die naar Duitsland zijn geëmigreerd. Wij vinden het  belangrijk dat u zich bewust bent van de consequenties zodat u, indien nodig, actie kunt ondernemen. In dit kader informeren wij u op diverse manieren.

Donderdagavond 9 oktober organiseerde Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten samen met Van Weeghel Doppenberg Kamps notarissen een lezing bij het Schlößchen Borghees te Emmerich. Na het verzenden van de uitnodiging waren de circa 65 beschikbare stoelen vrijwel direct gereserveerd. Op de bijeenkomst bleek er zelfs een nog grotere opkomst te zijn, zodat de zaal goed gevuld was.

Lezing 10 november - volle zaal

De volgende onderwerpen kwamen op 9 oktober aan de orde.

Huwelijksgoederenrecht/ erfrecht

Cees Doppenberg (Van Weeghel Doppenberg Kamps) begon met een uiteenzetting van het onderscheid tussen het Nederlandse en het Duitse huwelijksgoederenrecht en vervolgens het erfrecht. Het is belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn als er niets is geregeld. Toepassing van Nederlands recht is zeker niet vanzelfsprekend! Vanaf 17 augustus 2015 is een nieuwe Europese Erfrechtverordening van toepassing. Het recht van de woonplaats van de overledene is automatisch van toepassing als niets is geregeld! Als Nederlands erfrecht is gewenst dient dus tijdig actie te worden ondernomen om mogelijke nadelige consequenties te voorkomen.

Pensioen

Ricardo te Kaat (Stolwijk Kelderman) stelde na de pauze de fiscale behandeling van het pensioen onder het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland aan de orde. Het nieuwe verdrag kan zeer nadelig uitwerken voor de pensioengenieter die in Duitsland woont en Nederlands pensioen geniet.

Lezing 10 november - Ricardo te Kaat

De belastingheffing kan in voorkomende gevallen zelfs vertienvoudigen!! Een (tijdelijke) verzachting kan worden bereikt door gebruik te maken van de overgangsregeling en het overgangsrecht vanuit het verdrag.

Hypotheekrente aftrek

Aansluitend stelde Nic Riggelink (Stolwijk Kelderman) de nieuwe Nederlandse regeling inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aan de orde. Die nieuwe regeling is vanaf 1 januari 2015 in Nederland van toepassing zal zijn. Momenteel is het mogelijk als buitenlands belastingplichtige te kiezen voor (Nederlandse) binnenlandse belastingplicht. Daardoor kan met name de betaalde hypotheekrenteaftrek op de Duitse eigen woning in aftrek komen. Vanaf 2015 komt de huidige regeling te vervallen. Vanaf dan is het alleen nog mogelijk hiervoor te kiezen als ten minste 90% van het inkomen vanuit Nederland wordt genoten. Er is tijdens de bijeenkomst op 9 oktober uitgebreid ingegaan op de berekening van dit 90% criterium.

 

Vanuit de zaal kwamen er vele vragen, waardoor er een boeiende discussie ontstond. Veelal kwam dit voort vanuit het gegeven dat een wijziging zoveel consequenties kan hebben. De aanwezigen zijn het er in ieder geval over eens geworden dat het in de eigen situatie toch echt noodzakelijk is om de gevolgen te bepalen en waar nodig actie te ondernemen.

De lezing is mede door de interactie met het publiek een groot succes geworden en als zeer positief ervaren!

Extra bijeenkomst

Omdat de eerste bijeenkomst op 9 oktober als snel volgeboekt was, hebben Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten en Van Weeghel Doppenberg Kamps notarissen besloten een tweede bijeenkomst te organiseren. Die vindt plaats op maandag 10 november 2014, wederom in Schlößchen Borghees te Emmerich.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u ook contact opnemen met:

drs. Ricardo te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media