Maak je keuze

Let op, nu actueel: Informatieplicht energiebesparing

07 jun 2019

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energie. Eigenlijk is uw organisatie al sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd korter dan 5 jaar, uit te voeren. Tot op heden werd deze wet niet of nauwelijks gehandhaafd. Daar is per 1 januari 2019 echter verandering in gekomen, middels de introductie van de Informatieplicht.

Alle instellingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowatt uur (kWh) aan elektriciteit of 25.000 kubieke meter (m3) aardgas, vallen naast de energiebesparingsplicht ook onder de informatieplicht. Als uw organisatie onder deze energiebesparings- en informatieplicht valt dient u uiterlijk 1 juli 2019 in het E-Loket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.


Rapporteren

Voor het rapporteren heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Deze kunt u aanvragen bij deze 6 leveranciers. Als uitgangspunt voor uw rapportage wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Wie niets doet, loopt uiteindelijk het risico een boete van de overheid te ontvangen.


Zeker ook voordelen

Voldoen aan de Informatieplicht zorgt er niet alleen voor dat u zich aan de regels houdt. Treffen van dergelijke energiebesparende maatregelen levert u het volgende op:

  • Verlaging van uw energiekosten (alleen maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient zijn verplicht)
  • Door energie te besparen, kunt u de uitstoot van CO2 reduceren. U zet een eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding
  • De energiebesparende investeringen kunnen de waarde van uw bedrijfspand positief beïnvloeden
  • Er bestaan verschillende subsidies en fiscale regelingen die energiebesparende en/of duurzame investeringen aantrekkelijker kunnen maken

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe informatieplicht of heeft u hulp nodig bij het opstellen van deze rapportage. Neem dan contact op met Victor Rieksen via 06 57 745 152 of per e-mail via v.rieksen@stolwijkkelderman.nl.

Neem deel aan Regie op Energie en voldoe aan de Informatieplicht

Eén van de mogelijkheden om aan uw Informatieplicht te voldoen is deelnemen aan “Regie op Energie”, ontwikkeld binnen Groene Allianties de Liemers (GADL). Regie op Energie is een procesaanpak, gericht op het daadwerkelijk terugdringen van energieverbruik bij (MKB-)organisaties in de Liemers. Onze organisatie heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van dit proces. Daarom mogen ook onze klanten, gevestigd elders in de provincie Gelderland, gebruik maken van deze optie.  

Hoe werkt het?
Tijdens deze vierjaarlijkse cyclus verzorgt een energieconsultant in het eerste jaar een fysieke inventarisatie. U wordt opgenomen in het register van Groene Allianties de Liemers en krijgt een energierapport, waarmee u voldoet aan de Informatieplicht. Daarna wordt u onder meer verder begeleid bij het aanvragen en beoordelen van offertes. Er wordt voor u gecontroleerd of de maatregelen zijn uitgevoerd én of ze effect sorteren.

Regie op Energie wordt gesubsidieerd door de Provincie Gelderland. Als u dat wenst kunt u uw eigen huisinstallateur en accountant betrekken in uw energiebesparingsproces.

Meer informatie vindt u op: https://www.groeneallianties-deliemers.nl/doe-ook-mee/. Via deze webpagina kunt u zich tevens aanmelden.


Delen via Social Media