Maak je keuze

Lening eigen woning bij de werkgever?

07 okt 2015

Miriam is 30 jaar en heeft een aantal jaren geleden een woning gekocht. Voor de financiering van deze woning van € 300.000 heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om renteloos van haar werkgever te lenen.

Er is dus sprake van loon in natura voor het bedrag aan rente dat Miriam nu niet hoeft te betalen. Uitgaande van een rentepercentage van 3%, bedraagt het voordeel € 9.000 per jaar. Ten aanzien van dit voordeel geldt een nihilwaardering in de loonbelasting. Met andere woorden, over dit loon in natura wordt geen belasting geheven.

Vanaf 2016 is men voornemens om deze rentekorting op de personeelslening eigen woning anders te behandelen. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel om de nihilwaardering af te schaffen (de Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen). Vanaf het moment van inwerkingtreding zal er geen onderscheid meer zijn in de fiscale behandeling van werknemers met een renteloze lening of rentekorting, zoals Miriam en van werknemers zonder rentekorting.

In het voorstel is geen overgangsrecht opgenomen. Bestaande gevallen worden dus per direct hetzelfde behandeld als nieuwe gevallen. Maar betekent dit nu dat Miriam na 2016 slechter af is? Ja en nee!

Het voorstel is om het rentevoordeel van Miriam tot haar belastbare loon te laten behoren. Hierover dient loonbelasting betaald te worden, waardoor het netto loon van Miriam vanaf 2016 lager zal uitvallen. Wel kan Miriam de rente ad € 9.000 opvoeren in haar aangifte inkomstenbelasting 2016. Voorgaande jaren was dit niet mogelijk doordat er geen rente betaald werd. Per saldo lijkt dit voorstel dan ook geen verschil te maken tussen de oude en nieuwe situatie.

Dit geldt echter niet voor werknemers waarbij het inkomen tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting wordt belast. Het maximale tarief voor de aftrek van de hypotheekrente in de inkomstenbelasting daalt met 0,5% per jaar sinds 2014 (tot 38% in 2042). Als het inkomen van Miriam wordt belast in de 52% schijf, heeft ze dus in 2016 een half procent minder aftrek dan in 2015.

Om de daling in het netto inkomen op te vangen, kan Miriam voor 2016 een voorlopige teruggave aanvragen waarbij in tegenstelling tot de voorgaande jaren, nu wel rekening wordt gehouden met een aftrekpost eigen woning.

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen via m.prins@stolwijkkelderman.nl of telefonisch via 06 12898368.


Delen via Social Media