Maak je keuze

Krijgt u te maken met een quotumheffing?

09 nov 2015

De quotumheffing kan voor het eerst ingaan voor het jaar 2017 en kan flink oplopen als u 25 of meer werknemers in dienst heeft. Of de heffing er komt hangt af van de resultaten van de banenafspraak. De Tweede Kamer maakt zich hier grote zorgen over, zo bleek recent tijdens een debat. Eind 2015 moeten in de marktsector 6000 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, oplopend tot 100.000 extra banen over tien jaar.

In 2016 wordt per sector beoordeeld of de werkgevers de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. Als dat niet het geval is, kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of de sectoren) die de aantallen uit de banenafspraak niet hebben gehaald.

Banenafspraak

De banenafspraak uit de Participatiewet houdt in dat er tot 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die door hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Daar bovenop moet de overheid als werkgever 25.000 extra banen voor deze doelgroep leveren. Iedereen die tot de doelgroep behoort staat in een doelgroepregister. Het UWV beheert dit register.

Tip: Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kunnen UWV en gemeenten extra instrumenten inzetten, zoals begeleiding, jobcoaching, een no-riskpolis, loondispensatie, loonkostensubsidie en werkvoorzieningen.

Quotumheffing

Alleen werkgevers met 25 of meer werknemers krijgen met de quotumheffing te maken. Het gaat om werkgevers die per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben. De quotumheffing bedraagt € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. De heffing is niet eenmalig. Voor iedere niet-gerealiseerde plek moet jaarlijks de heffing worden betaald.

Tip: Meer weten? De Rijksoverheid heeft een document gepubliceerd met vragen en antwoorden: Kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotumheffing


Delen via Social Media