Maak je keuze

Kindgebonden budget en kinderalimentatie

09 feb 2015

Per 1 januari 2015 is er flink wat gewijzigd met betrekking tot de kinderalimentatie. Eén van deze wijzigingen betreft het kindgebonden budget. De Expertgroep Alimentatienormen is van mening dat het kindgebonden budget in mindering komt op de behoefte van het kind. Dit heeft grote gevolgen voor de vast te stellen kinderalimentatie. Rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak aangegeven dit maatschappelijk onaanvaardbaar te vinden. In deze blog zal ik aan de hand van een concrete casus wat dieper ingaan op deze problematiek.

Situatie

Paul en Suzan zijn in 2014 gescheiden. Samen hebben ze een dochter (Elsa) van 5 jaar. Elsa en Suzan zijn in 2014 in een andere woning getrokken. In 2014 is door de rechter vastgesteld dat Paul € 250 per maand kinderalimentatie aan Suzan moet betalen. Paul heeft het niet zo breed en kan dit bedrag goed zelf gebruiken. Daarnaast heeft hij gehoord dat Suzan in 2015 een fors bedrag aan kindgebonden budget (toeslag) ontvangt, dus zij kan de kosten voor Elsa best zelf betalen.

Kindgebonden budget

Suzan werkt in de kinderopvang en heeft een jaarinkomen van € 20.000. In 2014 ontving zij € 84 per maand aan kindgebonden budget. In 2015 is dit bedrag ineens verhoogd tot € 337 per maand. Dit komt omdat zij als alleenstaande ouder recht heeft op de op 1 januari 2015 ingevoerde alleenstaande-ouderkop. Deze kop verhoogt het reguliere kindgebonden budget en bedraagt maximaal € 3.050 per jaar.

Gevolgen kinderalimentatie

Bij de vaststelling van kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind, welke wordt uitgedrukt in geld. Door de Expertgroep Alimentatienormen is aanbevolen om bij de vaststelling van de kinderalimentatie het hele kindgebonden budget (inclusief alleenstaande-ouderkop) in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Voor Paul en Suzan zou dit betekenen dat er voor Elsa geen behoefte meer resteert. Paul wil naar de rechter stappen om de kinderalimentatie volledig te laten vervallen. Wat is de kans van slagen?

Maatschappelijk onaanvaardbaar

In een recente uitspraak heeft Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een soortgelijke casus. Ook in dit geval zou het kindgebonden budget ervoor zorgen dat er geen behoefte meer overbleef.

De Rechtbank oordeelde echter dat deze uitwerking niet redelijk is en in strijd is met het wettelijke uitgangspunt dat beide ouders (naar rato van hun draagkracht) gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat in de behoefte van een kind wordt voorzien door gemeenschapsmiddelen, terwijl er bij de niet primair verzorgende ouder wel draagkracht is. De Rechtbank week daarom bewust af van de richtlijnen van de Expertgroep. Vanuit de praktijk was al veel kritiek op de richtlijnen van de Expertgroep en daar sluit nu ook Rechtbank Den Haag zich bij aan. Of de uitspraak reden is voor de Expertgroep om haar richtlijnen te wijzigen is afwachten. Wat mij betreft wel wenselijk, want de huidige richtlijn is voer voor discussies en gerechtelijke uitspraken.

Slot

In 2015 zijn de richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen omtrent de vaststelling van kinderalimentatie gewijzigd. De behoefte van het kind is van belang voor de hoogte van de alimentatie. Door de alleenstaande-ouderkop is de behoefte en daarmee de te betalen kinderalimentatie mogelijk nihil. Rechtbank Den Haag heeft onlangs aangegeven deze uitwerking maatschappelijk onaanvaardbaar te vinden. Bij de vaststelling van de kinderalimentatie iets om rekening mee te houden.

De vaststelling van de kinderalimentatie is echter slechts één onderdeel van de scheiding. Goed financieel en fiscaal advies bij scheiden is een must!

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

Rob Welling, echtscheidingsspecialist
0314-369111
06-41859750
r.welling@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media