Maak je keuze

Jaar van overlijden mag betrokken worden in middelingstijdvak

11 jul 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over middeling. Nieuw opgenomen is een goedkeuring voor het betrekken van het jaar van overlijden in het middelingstijdvak als dit jaar wat het inkomen betreft een piekjaar is.

De staatssecretaris keurt nl. onder voorwaarden goed dat voor de toepassing van middeling als geheel kalenderjaar mag worden aangemerkt, het kalenderjaar waarin slechts een deel van dat jaar binnenlandse belastingplicht bestond. De voorwaarden luiden als volgt:

  1. Het belastbare inkomen uit werk en woning dat in het deeljaar genoten is, is hoger dan de belastbare inkomens uit werk en woning van beide andere kalenderjaren die deel uitmaken van het middelingstijdvak.
  2. De binnenlandse belastingplicht is geëindigd als gevolg van het overlijden van de belastingplichtige.
  3. De oorzaak van het hogere belastbare inkomen uit werk en woning in het deeljaar, is niet gelegen in het overlijden van de belastingplichtige. Voorzover dit wel het geval is, kan dat deel van het belastbaar inkomen niet worden meegenomen in de middeling.
  4. De nabestaande van de belastingplichtige moet de inspecteur om de middeling verzoeken.
  5. De overige voorwaarden van artikel 3.154 Wet IB 2001 (middelingsartikel) blijven van toepassing.

Bron: Accountancynieuws


Delen via Social Media