Maak je keuze

Is uw gemeente goed voorbereid op de wijziging sportvrijstelling BTW?

De sportvrijstelling BTW wordt per 1 januari 2019 gewijzigd

De aanstaande wijziging heeft gevolgen voor gemeenten die zelf sportaccommodaties exploiteren. Na 1 januari 2019 zijn de activiteiten door gemeenten, die bestaan uit het exploiteren van sportaccommodaties (zonder winstoogmerk), niet langer belast met BTW. De BTW op alle kosten, die verband houden met de exploitatie van sportaccommodaties, is niet langer aftrekbaar en werkt vanaf dat moment kostprijsverhogend. Na Prinsjesdag is hierover meer duidelijkheid ontstaan. Nu staat vast dat in het verleden bij de bouw van sportaccommodaties in aftrek gebrachte BTW niet wordt herzien.

Subsidieregeling

Inmiddels is voor gemeenten een subsidieregeling gepubliceerd om de nadelen van de wetswijziging te compenseren. Het vanaf 2019 beschikbare budget is zeer beperkt. Daarom is het noodzaak om in beeld te brengen hoe de wijziging van de sportvrijstelling binnen uw gemeente uitwerkt en of andere exploitatiemogelijkheden voordelig zijn. Stolwijk Kelderman beschikt over alle benodigde kennis. U kunt hiervoor terecht bij één van onze specialisten.

Informatie en vragen

Neem contact op met Jeffrey Kemperman | j.kemperman@stolwijkkelderman.nl | M. 06 12 06 22 77


Delen via Social Media