Maak je keuze

Innovatiekrediet

17 jul 2014

Je kunt er als bedrijf niet meer omheen: innovatie. Door te innoveren kan de concurrentieslag met de lage-lonen-landen gewonnen worden. De vele stimuleringsmaatregelen die Nederland kent, laten zien dat ook de overheid het belang van innovatie ziet. Zo zijn er fiscale faciliteiten, als de WBSO (afdrachtkorting op de loonheffing), RDA (extra kostenaftrek) en innovatiebox (lager belastingtarief op winst uit innovatieve activiteiten). Maar ook op het gebied van financiering van innovatie bestaat er een interessante faciliteit: het innovatiekrediet.

Wat is het?

Het innovatiekrediet is een risicodragend krediet, verstrekt door het ministerie van Economische Zaken, waarmee de eigen ontwikkelingskosten van een veelbelovend, innovatief project kunnen worden gefinancierd. Afhankelijk van het risico van het project bedraagt de te betalen rente 4, 7 of 10% per jaar. Deze wordt bijgeschreven en achteraf betaald.

Het krediet moet in tien jaar worden afgelost. Als echter het project om technische redenen mislukt, hoeven hoofdsom en rente niet te worden terugbetaald!

Voor wie?

Het innovatiekrediet kan worden aangevraagd door alle soorten bedrijven, van klein naar groot. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan het kredietpercentage oplopen van 25 tot  45% van de ontwikkelingskosten van het project.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een omzet en balanstotaal van minder dan € 10 miljoen kunnen aanspraak maken op het hoge percentage van 45%.

De regeling geldt zowel voor startende als voor bestaande bedrijven, mits gevestigd in Nederland, Bonaire, Saba of St. Eustatius.

Voor welke projecten?

Het moet gaan om projecten die voor Nederland of de hierboven genoemde eilanden in technologisch opzicht vernieuwend zijn. De minimale kosten van het project bedragen € 150.000  en het project mag niet langer duren dan 4 jaar.

De aanvraag

Het innovatiekrediet kan het hele jaar aangevraagd worden bij het RVO. De eerste stap daarvoor is het invullen van de Quickscan, te vinden op de website van het RVO. Belangrijk bij deze aanvraag is het plan van aanpak voor de technische en de commerciële haalbaarheid. De financiële behoefte moet goed in kaart zijn gebracht.

Conclusie

Heeft u een technisch vernieuwend idee, maar heeft u geld nodig om het onderzoek te kunnen financieren? Denk dan eens aan het innovatiekrediet. Een goede mogelijkheid om een deel van uw project te kunnen financieren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het innovatiekrediet? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

0314- 369 111


Delen via Social Media