Maak je keuze

Wil je weten hoe ook jij altijd een stap voorop kunt lopen met jouw organisatie?

Praat eens met onze parttime business controllers. Zij helpen jou verder! 0314-369111

Wat kan onze Parttime Controller voor jou betekenen?

  • Bedrijfsrisico's helder en onder controle

    Wij zorgen dat je bewuster keuzes maakt op basis van op jouw organisatie afgestemd risicomanagement

  • Jouw mensen op de juiste plaats

    Je komt tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen

  • Meer inzicht, betere nachtrust

    Je weet wat er speelt, ziet jouw kansen en realiseert jouw doelen. Dat helpt jou rustiger slapen

Onze specialist(en)

Ik wil klaar zijn voor de digitale toekomst

Efficiënter werken dankzij een onafhankelijk ICT advies

In vrijwel elke onderneming is het mogelijk om efficiënter te werken met de beschikbare bedrijfssoftware. Een goede business controller weet dat er veel tijd verloren gaat, wanneer in de aanwezige pakketten niet de juiste synergie gewaarborgd is. Het komt vaak voor dat informatie is opgesloten in verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten. Of dat niet alle mogelijkheden van een bepaald softwarepakket, bijvoorbeeld een ERP systeem, benut of begrepen worden. De business controller start zijn ICT advies dan ook door te onderzoeken hoe alle mogelijkheden van de aanwezige software benut kunnen worden. In overleg met jou en jouw medewerkers wordt een zo efficiënt mogelijke inzet van deze software gerealiseerd.

Mensenwerk

De zojuist beschreven optimale inzet van beschikbare software kan alleen geborgd worden als de mensen die ermee werken ook goed zijn getraind in het gebruik. Iedere business controller van Stolwijk Kelderman begrijpt dit en verzorgt waar nodig dat medewerkers relevante training krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van Excel of in samenwerking met de software leverancier.

Automatiseren van processen

Een ICT advies is pas echt waardevol als deze leidt tot besparing. Dankzij de samenwerking met de business controller van Stolwijk Kelderman is bij een groot aantal bedrijven inmiddels een flinke kostenreductie bewerkstelligd doordat de verwerking van de administratie grotendeels geautomatiseerd is. Een bijkomend groot voordeel hiervan is dat er ook maandelijks automatisch een betrouwbare managementrapportage wordt gerealiseerd met waardevolle actuele stuurgegevens.

De business controller van Stolwijk Kelderman is niet alleen een financieel professional die ICT advies verzorgt, maar hij of zij heeft ook verstand van:

Parttime aanwezig

De business controller is op de afgesproken momenten in jouw bedrijf aanwezig en helpt jou efficiënter te werken met de beschikbare bedrijfssoftware. Daarnaast is de business controller op afroep beschikbaar. Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek komen vaak al een aantal vraagstukken aan de orde. Samen bespreek je de voor jou belangrijke knelpunten. Hieruit wordt duidelijk welke tijdsbesteding nodig is om allereerst een goede basis te leggen. Vaak is het zo dat bij aanvang de bezoekfrequentie van de business controller hoger ligt en dat dit na verloop van tijd wordt teruggebracht.

 

< terug naar de overzichtspagina

Referenties